Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 392/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.( (TRACI MOC UCHWAŁA NR 226/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:24:48
Uchwała Nr 394/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:14:14
Uchwała Nr 394/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:12:03
2021 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 09:37:07
2021 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 09:21:12
2021 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 09:17:11
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-21 13:09:40
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 11:10:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 11:04:27
grudzień Magdalena Łapacz 2021-12-21 10:49:18
Uchwała Nr 393/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2022 roku. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:45:09
Uchwała Nr 392/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.( (TRACI MOC UCHWAŁA NR 226/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:41:49
Uchwała Nr 392/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.( (TRACI MOC UCHWAŁA NR 226/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:41:08
Uchwała Nr 391/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 227/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:38:04
Uchwała Nr 391/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 227/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:37:21
Uchwała Nr 391/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 227/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:35:09
Uchwała Nr 390/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2022 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:30:48
Uchwała Nr 389/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2022 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 212/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2020R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:27:02
listopad Magdalena Łapacz 2021-12-21 08:58:42
grudzień Magdalena Łapacz 2021-12-20 14:45:29
pażdziernik Magdalena Łapacz 2021-12-20 13:40:06
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 48868N! KWIDZYN Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-20 11:57:20
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 48763N!GARDEJA Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-20 11:51:59
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 48763N!GARDEJA Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-20 11:51:29
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 48763N!GARDEJA Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-20 11:49:37
Zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.12.2021r. Marcin Lewandowski 2021-12-17 12:21:43
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca stanu obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-17 11:03:39
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca stanu obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-17 11:00:15
Uchwała NR XXX/178/2021 Rady Powiatu Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".(TRACI MOC UCHWAŁA XXIX/166/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 16:46:54
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2021 r. dot. możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej powiatu kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 14:04:15
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2021 r. dot. możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej powiatu kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 14:02:33
2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 14:00:09
Protokół z kontroli kompleksowej powiatu kwidzyńskiego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, przy ul. Kościuszki 29b ( kod 82-500), przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 12:56:17
Klauzula informacyjna. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 12:47:09
Klauzula informacyjna. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 12:46:23
Uchwała NR XXX/178/2021 Rady Powiatu Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".(TRACI MOC UCHWAŁA XXIX/166/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 12:44:38
Uchwała Nr 258/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.(TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 388/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 GRUDNIA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 11:03:25
Uchwała Nr 388/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 11:01:23
Uchwała Nr 387/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 10:58:37
Uchwała Nr 387/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 10:57:55