Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 477 /22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 12:52:34
Uchwała Nr 476/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ul. Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 12:48:53
Uchwała Nr 476/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ul. Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 12:48:17
Uchwała Nr 476/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ul. Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 12:47:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-12 11:33:28
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-12 11:33:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-12 11:33:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-07-12 07:34:07
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dot. kształcenia w zakresie przedmiotów, które według ramowych planów nauczania w zależności od decyzji Dyrektora placówki, są w szkolnych planach nauczania przedmiotami kształcenia zawodowego teoretycznego lub przedmiotami ksztalcenia praktycznego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-11 13:22:41
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-07-11 12:10:02
2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-11 09:15:50
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: dostosowania obiektów baz danych BDOT500, GESUT oraz obiektów trwale związanych z budynkami i bloków budynków bazy danych EGiB prowadzonych w systemie teleinformatycznym Ewid2007 dla wytypowanych obrębów miasta Kwidzyna i wytypowanych obrębów gminy Kwidzyn-W do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa wraz z załadowaniem w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.4 " Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-11 08:22:33
Magdalena Łapacz 2022-07-08 08:15:23
Magdalena Łapacz 2022-07-08 08:10:42
Magdalena Łapacz 2022-07-08 07:50:54
Joanna Wójtowicz 2022-07-07 13:13:22
Magdalena Łapacz 2022-07-07 12:35:26
Magdalena Łapacz 2022-07-07 08:50:47
Magdalena Łapacz 2022-07-07 08:35:56
Magdalena Łapacz 2022-07-07 08:32:54
Magdalena Łapacz 2022-07-07 07:21:56
Magdalena Łapacz 2022-07-07 07:20:11
Magdalena Łapacz 2022-07-07 07:19:53
lipiec Magdalena Łapacz 2022-07-07 07:18:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-06 14:58:33
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp.z o.o. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-06 12:57:40
Informacja o nieczynnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach w dniu 15 i 18 lipca 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-06 09:09:43
Informacja o nieczynnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach w dniu 15 i 18 lipca 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-06 09:08:45
Uchwała Nr 470/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2022 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". (TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 475/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 05 LIPCA 2022 R). Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 12:40:47
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie wprowadzenia jednakowego pensum dla nauczycieli. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 12:10:09
kwiecień Joanna Wójtowicz 2022-07-05 11:34:27
Uchwała Nr 475/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2022 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ? Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 470/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 CZERWCA2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 09:34:48
Uchwała Nr 475/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2022 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ? Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 470/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 CZERWCA2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 09:30:46
Lipiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 09:26:39
Lipiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 09:26:29
Lipiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 09:26:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-01 12:51:44
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - lipiec 2022 r. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-01 11:02:50
Dyżury aptek gólnodostępnych w Kwidzynie - lipiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-01 10:59:23
Dyżury aptek gólnodostępnych w Kwidzynie - lipiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-01 10:57:44