Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. aktualnie obowiązującej umowy na usługę/ dostęp do platformy zakupowej umożliwiającej proces przeprowadzania zamówień publicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Patrycja Rozmysłowicz 2021-03-03 12:02:01
Magdalena Łapacz 2021-03-03 11:47:00
Obwieszczenie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej. Patrycja Rozmysłowicz 2021-03-01 11:06:31
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-03-01 08:54:57
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-03-01 08:52:24
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-03-01 08:52:12
Magdalena Łapacz 2021-03-01 08:27:00
Magdalena Łapacz 2021-03-01 07:33:02
Joanna Wójtowicz 2021-02-26 14:59:11
Joanna Wójtowicz 2021-02-26 14:57:27
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-02-26 14:54:44
Uchwała Nr 247/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 12:00:29
Uchwała Nr 247/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 11:59:39
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro na świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 09:07:02
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 lutego 2021 r. o godz. 14:00 w Sali 214, II piętro Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 09:05:40
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 14:30 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 09:05:30
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dz. nr 511, 534 obręb Obrzynowo, jednostka ewidencyjna Prabuty. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 09:05:07
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dz. nr 511, 536 obręb Obrzynowo, jednostka ewidencyjna Prabuty. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 09:04:27
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dz. nr 511, 512/2 obręb Obrzynowo, jednostka ewidencyjna Prabuty. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 09:04:26
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dz. nr 511, 487 obręb Obrzynowo, jednostka ewidencyjna Prabuty. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 09:04:23
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dz. nr 511, 487 obręb Obrzynowo, jednostka ewidencyjna Prabuty. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 09:04:20
2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 08:57:30
2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-26 08:54:44
Zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Marcin Lewandowski 2021-02-25 11:42:25
Sesja Nr XXIII w dniu 22 lutego 2021 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-24 09:43:12
Uchwała Nr XXIII/148/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na współpracę z Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-24 09:30:50
- dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-24 09:30:18
Uchwała Nr XXIII/148/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na współpracę z Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-24 09:30:15
Uchwała Nr XXIII/148/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na współpracę z Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-24 09:30:03
- dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-24 09:21:22
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana w sprawie trybu podejmowania decyzji w sprawie kierowania wniosków do Komisji Rady Powiatu. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-23 15:18:26
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana w sprawie funkcjonowania oddziału SOR w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-23 15:17:31
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana w sprawie funkcjonowania oddziału SOR w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-23 15:17:21
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana w sprawie realizacji przez Starostę Kwidzyńskiego ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U.2020.2040 t.j. z dnia 2020.11.19. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-23 15:16:24
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana w sprawie realizacji przez Starostę Kwidzyńskiego ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U.2020.2040 t.j. z dnia 2020.11.19. Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-23 15:15:51
Interpelacje i zapytania radnego Zbigniewa Kobana Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-23 15:14:08
Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-23 11:34:47
2018 Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-23 10:01:21
2018 Patrycja Rozmysłowicz 2021-02-23 09:59:21
Sesja Nr XXIII w dniu 22 lutego 2021 r. o godz.15:30 Justyna Tarka 2021-02-22 07:47:19