Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-09-29 14:57:10
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 4 października 2021 r. o godz. 16:00 w Sali 214, II piętro Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 09:25:47
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 09:23:33
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca obszarów uprawy wierzby energetycznej oraz jej wykorzystania w jednostkach organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 08:55:44
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca organizacji opieki psychologicznej w placówkach oświatowych dla których powiat kwidzyński jest organem prowadzacym. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 08:51:07
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca organizacji opieki psychologicznej w placówkach oświatowych dla których powiat kwidzyński jest organem prowadzacym. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 08:49:36
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca organizacji opieki psychologicznej w placówkach oświatowych dla których powiat kwidzyński jest organem prowadzacym. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 08:48:26
Uchwała nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.(ZMIENIONA AKTUALNA UCHWAŁA NR 312/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021R.) Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 08:44:21
Uchwała nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.(ZMIENIONA AKTUALNA UCHWAŁA NR 312/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021R.) Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 08:43:39
Uchwała Nr 312/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 08:42:53
Uchwała Nr 312/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 08:42:05
Uchwała Nr 312/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-29 08:39:38
Uchwała Nr 312/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 15:00:41
Uchwała Nr 309/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 15:00:30
Uchwała Nr 311/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 15:00:17
Uchwała Nr 310/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 15:00:01
Uchwała Nr 312/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 14:59:34
Uchwała Nr 311/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 14:54:14
Uchwała Nr 310/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 14:53:38
Uchwała Nr XXVIII/165/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przekazania skargi Staroście Kwidzyńskiemu zgodnie z właściwością. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 14:42:35
Uchwała Nr XXVIII/164/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.(TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR XXX/181/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 14:40:08
Uchwała Nr XXVIII/163/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 14:39:24
Uchwała Nr XXVIII/163/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 14:37:20
Sesja Nr XXVIII w dniu 27 września 2021 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 14:10:17
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont nawierzchni istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3236G w miejscowości Nebrowo Wielkie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 13:53:31
Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Rafał Chrzanowski 2021-09-28 13:27:22
Uchwała Nr XXVIII/162/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 12:51:01
Uchwała Nr XXVIII/162/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 12:45:51
wrzesień 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 12:39:24
wrzesień 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 12:39:11
Sesja Nr XXVIII w dniu 27 września 2021 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 12:37:45
Sesja Nr XXVIII w dniu 27 września 2021 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 12:35:50
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu wrześniu 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-28 12:32:27
Sesja Nr XXVIII w dniu 27 września 2021 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-24 14:52:40
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-09-23 10:20:42
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-09-23 10:16:11
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-09-23 10:02:55
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-09-23 09:39:34
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-09-23 09:37:45
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-09-22 14:20:09