Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:11:36
Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:11:24
Uchwała nr 119/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki najmu nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:09:25
Uchwała nr 119/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki najmu nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:09:05
Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:01:59
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2020-01-16 13:39:03
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2020-01-16 11:17:41
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2020-01-16 11:17:32
Magdalena Łapacz 2020-01-16 09:54:46
Magdalena Łapacz 2020-01-15 14:27:58
Magdalena Łapacz 2020-01-15 14:27:34
Magdalena Łapacz 2020-01-15 14:23:57
Magdalena Łapacz 2020-01-15 12:40:47
Rejestry i ewidencje Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-15 08:54:28
Rejestry i ewidencje Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-15 08:52:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: naprawa dróg gruntowych. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-14 08:51:12
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2020 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-01-13 12:29:59
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2020 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-01-13 12:28:51
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2020 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-01-13 12:28:04
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2020 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-01-13 12:27:18
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 12:23:41
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 12:21:53
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 12:16:09
Uchwała nr 118/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2020r.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA 157/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGOZ DNIA 21 MAJA 2020 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 11:39:42
Uchwała nr 117/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 11:39:24
Styczeń 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 11:38:56
Styczeń 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 11:33:31
Uchwała nr 117/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 11:10:10
Uchwała nr 117/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 11:09:22
Uchwała nr 117/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 11:03:10
Uchwała nr 117/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:46:46
Uchwała nr 117/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:36:47
Uchwała nr 117/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:36:09
Uchwała nr 117/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:33:22
Uchwała nr 117/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:30:43
Uchwała nr 118/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2020r.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA 157/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGOZ DNIA 21 MAJA 2020 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:25:02
Uchwała nr 117/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:23:05
Styczeń 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:19:49
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:19:19
2020 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:19:01