Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Mapa serwisu

Powiat kwidzyński


|--- Dane teleadresowe

|--- Wybory samorządowe

      |--- Wybory 2024

      |--- Wybory 2018

      |--- Wybory 2014

      |--- Wybory 2010

            |--- Komunikaty

            |--- Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej

|--- Referendum 2012

|--- Status prawny

|--- Statut

|--- Przedmiot działania i kompetencje

|--- Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

|--- Budżet powiatu

      |--- Uchwały budżetowe

            |--- 2024r.

            |--- 2023 r.

            |--- 2022 r.

            |--- 2021 r.

            |--- 2020 r.

            |--- 2019 r.

            |--- 2018 r.

            |--- 2017 r.

            |--- 2016 r.

            |--- 2015 r.

            |--- 2014 r.

            |--- 2013 r.

            |--- 2012 r.

            |--- 2011 r.

            |--- 2010 r.

            |--- 2009 r.

            |--- 2008 r.

            |--- 2007 r.

            |--- 2006 r.

            |--- 2005 r.

            |--- 2004 r.

      |--- Wykonanie budżetu oraz WPF

            |--- kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z oraz Rb-N

                  |--- 2024r.

                  |--- 2023 r.

                  |--- 2022 r.

                  |--- 2021 r.

                  |--- 2020 r

                  |--- 2018 r.

                  |--- 2017 r.

                  |--- 2016 r.

                  |--- 2015 r.

                  |--- 2014 r.

                  |--- 2013 r.

                  |--- 2012 r.

                  |--- 2011 r.

                  |--- 2010 r.

                  |--- 2009 r.

                  |--- 2008 r.

                  |--- 2007 r.

                  |--- 2006 r.

                  |--- 2005 r.

            |--- informacja oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego

                  |--- 2003 r.

                  |--- 2004 r.

                  |--- 2005 r.

                  |--- 2006 r.

                  |--- 2007 r.

                  |--- 2008 r.

                  |--- 2009 r.

                  |--- 2010 r.

                  |--- 2011 r.

                  |--- 2012 r.

                  |--- 2013 r.

                  |--- 2014 r.

            |--- kwartalne sprawozdania Rb 27s oraz Rb 28s

                  |--- 2024r.

                  |--- 2023 r.

                  |--- 2022 r.

                  |--- 2021 r

                  |--- 2020 r.

                  |--- 2018 r.

                  |--- 2017 r.

                  |--- 2016 r.

                  |--- 2015 r.

                  |--- 2014 r.

                  |--- 2013 r.

                  |--- 2012 r.

                  |--- 2011 r.

                  |--- 2010 r.

                  |--- 2009 r.

                  |--- 2008 r.

      |--- Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

      |--- Dotacje przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego oraz otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego

      |--- Sprawozdania finansowe jednostkowe Starostwa Powiatowego.

            |--- Sprawozdania finansowe jednostkowe starostwa powiatowego 2023r.

            |--- Sprawozdania finansowe jednostkowe starostwa powiatowego 2022 r.

            |--- Sprawozdania finansowe jednostkowe starostwa powiatowego 2021 r.

            |--- Sprawozdania finansowe jednostkowe starostwa powiatowego 2020 r.

            |--- Sprawozdania finansowe jednostkowe starostwa powiatowego 2019 r.

            |--- Sprawozdania finansowe jednostkowe starostwa powiatowego 2018 r.

      |--- Sprawozdania finansowe łączne Powiatu Kwidzyńskiego.

            |--- Sprawozdania finansowe łączne Powiatu Kwidzyńskiego za 2023r.

            |--- Sprawozdania finansowe łączne Powiatu Kwidzyńskiego 2022 r.

            |--- Sprawozdania finansowe łączne Powiatu Kwidzyńskiego 2021r.

            |--- Sprawozdania finansowe łączne Powiatu Kwidzyńskiego 2020r.

            |--- Sprawozdania finansowe łączne Powiatu Kwidzyńskiego 2019 r.

            |--- Sprawozdania finansowe łączne Powiatu Kwidzyńskiego 2018 r.

      |--- Udzielone poręczenia i gwarancje

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty.

      |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |--- 2024

            |--- 2023 r.

            |--- 2022 r.

            |--- 2021 r.

            |--- 2020 r.

            |--- 2019 r.

            |--- 2018 r.

            |--- 2017 r.

            |--- 2016 r.

            |--- 2015 r.

            |--- 2014 r.

            |--- 2013 r.

            |--- 2012 r.

            |--- 2011 r.

            |--- 2010 r.

            |--- 2009 r.

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) powiatu

      |--- Uchwały WPF

            |--- 2024

            |--- 2023 r

            |--- 2022 r.

            |--- 2021 r.

            |--- 2020 r.

            |--- 2019 r.

            |--- 2018 r.

            |--- 2017 r.

            |--- 2016 r.

            |--- 2015 r.

            |--- 2014 r.

            |--- 2013 r.

            |--- 2012 r.

            |--- 2011 r.

      |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

            |--- 2023

            |--- 2022 r.

            |--- 2021 r.

            |--- 2020 r.

            |--- 2019 r.

            |--- 2018 r.

            |--- 2017 r.

            |--- 2016 r.

            |--- 2015 r.

            |--- 2014 r.

            |--- 2013 r.

            |--- 2012 r.

            |--- 2011 r.

|--- Raport o stanie powiatu kwidzyńskiego

|--- Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- 1. Szkoły ponadpodstawowe

            |--- 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

            |--- 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie

            |--- 3. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

            |--- 4. Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie

            |--- 5. Zespół Szkół w Prabutach

            |--- 6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

      |--- 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

            |--- 1. Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie

      |--- 3. Domy pomocy społecznej

            |--- 1. Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

                  |--- OGŁOSZENIA

            |--- 2. Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

      |--- 4. Pozostałe jednostki powiatowe

            |--- 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie

            |--- 2. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

            |--- 3. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie

            |--- 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

                  |--- Informacje ogólne

                        |--- Dane teleadresowe

                        |--- Główne cele działań PCPR w zakresie pomocy społecznej

                        |--- Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

                  |--- Ogłoszenia

      |--- 5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie

      |--- 6. Szkoły specjalne

            |--- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

            |--- 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie

|--- Majątek powiatu

|--- Przebieg i efekty kontroli

      |--- 2024

      |--- 2023 r.

      |--- 2022 r

      |--- 2021 r.

      |--- 2020 r.

      |--- 2019 r.

Organy powiatu


|--- Rada Powiatu

      |--- Sesje Rady Powiatu (materiały na posiedzenie sesji, wyniki głosowania, transmisje na żywo i nagrania z posiedzenia sesji)

            |--- 2024 r.

                  |--- Sesja Nr III w dniu 24 czerwca 2024r. godz. 15.30

                  |--- Sesja Nr II w dniu 17 maja 2024r. godz. 15.30

                  |--- Sesja Nr I w dniu 13 maja 2024r. godz. 15.30 - wznowienie obrad po przerwie I Sesji z dnia 06 maja 2024r.

                  |--- Sesja Nr I w dniu 06 maja 2024r. godz. 15.30

                  |--- Sesja Nr LV w dniu 29 kwietnia 2024 r. o godz.15:30

                  |--- Sesja Nr LIV w dniu 25 marca 2024 r. o godz.15:30

                  |--- Sesja Nr LIII w dniu 26 lutego 2024 r. o godz.15:30

            |--- 2023 r.

                  |--- Sesja Nr XLI w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz.15:30

            |--- 2022 r.

            |--- 2021 r.

            |--- 2020 r.

            |--- 2019 r.

            |--- 2018 r.

      |--- Interpelacje i zapytania radnych

            |--- 2024

                  |--- Interpelacja Radnej Katarzyny Bednarek

                  |--- Interpelacja Radnego Rafała Kasztelana

                  |--- Interpelacja Radnego Mirosława Górskiego

                  |--- Interpelacje i zapytania Radnego Zbigniewa Kobana

                        |--- Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dot.dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Barcicach.

            |--- 2023 r.

                  |--- Interpelacje i zapytania Klubu Radnych Nowej Lewicy

                  |--- Interpelacje i zapytania Radnego Zbigniewa Kobana

                  |--- Interpelacje i zapytania Radnego Grzegorza Wojtaś

            |--- 2022 r.

                  |--- Interpelacje i zapytania Radnego Andrzeja Bożek

                  |--- Interpelacje i zapytania Radnego Jakuba Śniega

                  |--- Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD

                  |--- Interpelacje i zapytania Radnego Zbigniewa Kobana

            |--- 2021 r.

                  |--- Interpelacje i zapytania radnej Jolanty Świtała

                  |--- Interpelacje i zapytania radnego Zbigniewa Kobana

                  |--- Interpelacje i zapytania radnego Jakuba Śniega

                  |--- Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD

            |--- 2020 r.

                  |--- Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD

                  |--- Interpelacje i zapytania Radnego Grzegorza Wojtasia

                  |--- Interpelacje i zapytania radnego Andrzeja Zwolaka

                  |--- Interpelacje i zapytania radnego Jakuba Śniega

                  |--- Interpelacje i zapytania radnego Andrzeja Rupiety

            |--- 2019 r.

                  |--- Interpelacje i zapytania radnego Andrzeja Zwolaka

                  |--- Interpelacje i zapytania radnego Antoniego Barganowskiego.

                  |--- Interpelacje i zapytania radnych: Anny Strzelczyk, Andrzeja Słowińskiego i Andrzeja Bożka.

                  |--- Interpelacje i zapytania radnego Grzegorza Wojtasia

                  |--- Interpelacje i zapytania radnego Andrzeja Bożka

                  |--- Interpelacje i zapytania radnego Zbigniewa Kobana

                  |--- Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD

            |--- 2018 r.

      |--- Terminarz posiedzeń

            |--- Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu czerwcu 2024 r.

            |--- Plan posiedzeń Komisji i Rady Powiatu na 2024 r.

                  |--- Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2024 r.

                  |--- Plan pracy Rady Powiatu na 2024 r.

            |--- Plan posiedzeń Komisji i Rady Powiatu na 2023 r.

                  |--- Plan pracy Rady Powiatu na 2023 r.

                  |--- Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2023 r.

            |--- Plan posiedzeń Komisji i Rady Powiatu na 2022 r.

                  |--- Plan pracy Rady Powiatu na 2022 r.

                  |--- Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2022 r.

            |--- Plan posiedzeń Komisji i Rady Powiatu na 2021 r.

                  |--- Plan pracy Rady Powiatu na 2021 r.

                  |--- Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2021 r.

            |--- Plan posiedzeń Komisji i Rady Powiatu na 2020 r.

            |--- Plany posiedzeń Komisji i Rady Powiatu na 2019 r.

            |--- Plany posiedzień Komisji i Rady Powiatu na 2018 r.

      |--- Komisje Stałe Rady

|--- Zarząd Powiatu

      |--- Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego

|--- Uchwały

      |--- Uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

            |--- 2024

                  |--- Lipiec 2024

                  |--- Czerwiec 2024

                  |--- Maj 2024

            |--- 2023

                  |--- Grudzień 2023

                  |--- Listopad 2023

                  |--- Październik 2023

                  |--- Wrzesień 2023

                  |--- Sierpień 2023

                  |--- Lipiec 2023

                  |--- Czerwiec 2023

                  |--- Maj 2023

                  |--- Kwiecień 2023

                  |--- Marzec 2023

                  |--- Luty 2023

                  |--- Styczeń 2023

            |--- 2022

                  |--- Grudzień 2022

                  |--- Listopad 2022 r.

                  |--- Październik 2022

                  |--- Wrzesień 2022

                  |--- Sierpień 2022

                  |--- Lipiec 2022

                  |--- Czerwiec 2022

                        |--- Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.)

                  |--- Maj 2022r.

                  |--- Kwiecień 2022r.

                  |--- Marzec 2022 r.

                  |--- Luty 2022 r.

                  |--- Styczeń 2022 r.

            |--- 2021

                  |--- Grudzień 2021 r.

                  |--- Listopad 2021 r.

                  |--- Październik 2021 r.

                  |--- Wrzesień 2021 r.

                  |--- Sierpień 2021 r.

                  |--- Lipiec 2021 r.

                  |--- Czerwiec 2021 r.

                  |--- Maj 2021 r.

                  |--- Kwiecień 2021r.

                  |--- Marzec 2021 r.

                  |--- Luty 2021 r.

                  |--- Styczeń 2021 r.

            |--- 2020

                  |--- Grudzień 2020 r.

                  |--- Listopad 2020 r.

                  |--- Październik 2020 r.

                  |--- Wrzesień 2020 r.

                  |--- Sierpień 2020 r.

                  |--- Lipiec 2020 r.

                  |--- Czerwiec 2020 r.

                  |--- Maj 2020 r.

                  |--- Kwiecień 2020 r.

                  |--- Marzec 2020 r.

                  |--- Luty 2020 r.

                  |--- Styczeń 2020 r.

            |--- 2019

                  |--- Styczeń 2019 r.

                  |--- Luty 2019 r.

                  |--- Marzec 2019 r.

                  |--- Kwiecień 2019 r.

                  |--- Maj 2019 r.

                  |--- Czerwiec 2019 r.

                  |--- Lipiec 2019 r.

                  |--- Sierpień 2019 r.

                  |--- Wrzesień 2019 r.

                  |--- Październik 2019 r.

                  |--- Listopad 2019r.

                  |--- Grudzień 2019 r.

            |--- 2018

                  |--- Styczeń 2018 r.

                  |--- Luty 2018 r.

                  |--- Marzec 2018 r.

                  |--- Kwiecień 2018 r.

                  |--- Maj 2018 r.

                  |--- Czerwiec 2018 r.

                  |--- Lipiec 2018 r.

                  |--- Sierpień 2018 r.

                  |--- Wrzesień 2018 r.

                  |--- Październik 2018 r.

                  |--- Listopad 2018 r.

                  |--- Grudzień 2018 r.

            |--- 2017

                  |--- Styczeń 2017 r.

                  |--- Luty 2017 r.

                  |--- Marzec 2017 r.

                  |--- Kwiecień 2017 r.

                  |--- Maj 2017 r.

                  |--- Czerwiec 2017 r.

                  |--- Lipiec 2017 r.

                  |--- Sierpień 2017 r.

                  |--- Wrzesień 2017 r.

                  |--- Październik 2017 r.

                  |--- Listopad 2017 r.

                  |--- Grudzień 2017 r.

            |--- 2016

                  |--- Styczeń 2016 r.

                  |--- Luty 2016 r.

                  |--- Marzec 2016 r.

                  |--- Kwiecień 2016 r.

                  |--- Maj 2016 r.

                  |--- Czerwiec 2016 r.

                  |--- Lipiec 2016 r.

                  |--- Sierpień 2016 r.

                  |--- Wrzesień 2016 r.

                  |--- Października 2016 r.

                  |--- Listopad 2016 r.

                  |--- Grudzień 2016 r.

            |--- 2015

                  |--- Styczeń 2015 r.

                  |--- Luty 2015 r.

                  |--- Marzec 2015 r.

                  |--- Kwiecień 2015 r.

                  |--- Maj 2015 r.

                  |--- Czerwiec 2015 r.

                  |--- Lipiec 2015 r.

                  |--- Sierpień 2015 r.

                  |--- Wrzesień 2015 r.

                  |--- Październik 2015 r.

                  |--- Listopad 2015 r.

                  |--- Grudzień 2015 r.

            |--- 2014

                  |--- Styczeń 2014 r.

                  |--- Luty 2014 r.

                  |--- Marzec 2014 r.

                  |--- Kwiecień 2014 r.

                  |--- Maj 2014 r.

                  |--- Czerwiec 2014 r.

                  |--- Lipiec 2014 r.

                  |--- Sierpień 2014 r.

                  |--- Wrzesień 2014 r.

                  |--- Październik 2014 r.

                  |--- Listopad 2014 r.

                  |--- Grudzień 2014 r.

            |--- 2013

                  |--- Styczeń 2013 r.

                  |--- Luty 2013 r.

                  |--- Marzec 2013 r.

                  |--- Kwiecień 2013 r.

                  |--- Maj 2013 r.

                  |--- Czerwiec 2013 r.

                  |--- Lipiec 2013 r.

                  |--- Sierpień 2013 r.

                  |--- Wrzesień 2013 r.

                  |--- Październik 2013 r.

                  |--- Listopad 2013 r.

                  |--- Grudzień 2013 r.

            |--- 2012

                  |--- Styczeń 2012 r.

                  |--- Luty 2012 r.

                  |--- Marzec 2012 r.

                  |--- Kwiecień 2012 r.

                  |--- Maj 2012 r.

                  |--- Czerwiec 2012 r.

                  |--- Lipiec 2012 r.

                  |--- Sierpień 2012 r.

                  |--- Wrzesień 2012 r.

                  |--- Październik 2012 r.

                  |--- Listopad 2012 r.

                  |--- Grudzień 2012 r.

            |--- 2011

                  |--- Styczeń 2011 r.

                  |--- Luty 2011 r.

                  |--- Marzec 2011 r.

                  |--- Kwiecień 2011 r.

                  |--- Maj 2011 r.

                  |--- Czerwiec 2011r.

                  |--- Lipiec 2011 r.

                  |--- Sierpień 2011r.

                  |--- Wrzesień 2011 r.

                  |--- Październik 2011 r.

                  |--- Listopad 2011 r.

                  |--- Grudzień 2011 r.

            |--- 2010

                  |--- Styczeń 2010 r.

                  |--- Luty 2010 r.

                  |--- Marzec 2010 r.

                  |--- Kwiecień 2010 r.

                  |--- Maj 2010 r.

                  |--- Czerwiec 2010 r.

                  |--- Lipiec 2010 r.

                  |--- Sierpień 2010 r.

                  |--- Wrzesień 2010 r.

                  |--- Październik 2010 r.

                  |--- Listopad 2010 r.

                  |--- Grudzień 2010 r.

            |--- 2009

                  |--- Styczeń 2009 r.

                  |--- Luty 2009 r.

                  |--- Marzec 2009 r.

                  |--- Kwiecień 2009 r.

                  |--- Maj 2009 r.

                  |--- Czerwiec 2009 r.

                  |--- Lipiec 2009 r.

                  |--- Sierpień 2009 r.

                  |--- Wrzesień 2009 r.

                  |--- Październik 2009 r.

                  |--- Listopad 2009 r.

                  |--- Grudzień 2009 r.

            |--- 2008

                  |--- styczeń 2008

                  |--- luty 2008

                  |--- marzec 2008

                  |--- kwiecień 2008

                  |--- maj 2008

                  |--- czerwiec 2008

                  |--- lipiec 2008

                  |--- sierpień 2008

                  |--- wrzesień 2008

                  |--- październik 2008

                  |--- listopad 2008

                  |--- grudzień 2008

            |--- 2007

                  |--- styczeń 2007

                  |--- luty 2007

                  |--- marzec 2007

                  |--- kwiecień 2007

                  |--- maj 2007

                  |--- czerwiec 2007

                  |--- lipiec 2007

                  |--- sierpień 2007

                  |--- wrzesień 2007

                  |--- październik 2007

                  |--- listopad 2007

                  |--- grudzień 2007

            |--- 2006

                  |--- styczeń 2006

                  |--- luty 2006

                  |--- marzec 2006

                  |--- kwiecień 2006

                  |--- maj 2006

                  |--- czerwiec 2006

                  |--- lipiec 2006

                  |--- sierpień 2006

                  |--- wrzesień 2006

                  |--- październik 2006

                  |--- listopad 2006

                  |--- grudzień 2006

            |--- 2005

                  |--- styczeń 2005

                  |--- luty 2005

                  |--- marzec 2005

                  |--- kwiecień 2005

                  |--- maj 2005

                  |--- czerwiec 2005

                  |--- lipiec 2005

                  |--- sierpień 2005

                  |--- wrzesień 2005

                  |--- październik 2005

                  |--- listopad 2005

                  |--- grudzień 2005

            |--- 2004

                  |--- lipiec 2004

                  |--- sierpień 2004

                  |--- wrzesień 2004

                  |--- październik 2004

                  |--- listopad 2004

                  |--- grudzień 2004

      |--- Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego

            |--- 2024

                  |--- Czerwiec - 2024 r.

                  |--- Maj - 2024 r.

            |--- 2023

                  |--- Grudzień 2023

                  |--- Październik 2023r.

                  |--- Wrzesień 2023r.

                  |--- Sierpień 2023

                  |--- Lipiec 2023

                  |--- Czerwiec 2023

                  |--- Kwiecień 2023

                  |--- Marzec 2023

                  |--- Luty 2023 r

            |--- 2022

                  |--- grudzień 2022 r.

                  |--- październik 2022 r.

                  |--- wrzesień 2022 r.

                  |--- sierpień 2022 r.

                  |--- czerwiec 2022 r.

                  |--- kwiecień 2022 r

                  |--- marzec 2022 r.

                        |---

                  |--- luty 2022 r.

                  |--- styczeń 2022r.

            |--- 2021

                  |--- grudzień 2021 r.

                  |--- październik 2021 r.

                  |--- wrzesień 2021 r.

                  |--- czerwiec 2021 r.

                  |--- kwiecień 2021 r.

                  |--- marzec 2021 r.

                  |--- luty 2021 r.

                  |--- styczeń 2021 r.

            |--- 2020

                  |--- grudzień 2020 r.

                  |--- październik 2020 r.

                  |--- wrzesień 2020 r.

                  |--- sierpień 2020 r.

                  |--- czerwiec 2020 r.

                  |--- kwiecień 2020 r.

                  |--- luty 2020 r.

                  |--- styczeń 2020 r.

            |--- 2019

                  |--- styczeń 2019 r.

                  |--- marzec 2019 r.

                  |--- kwiecień 2019 r.

                  |--- czerwiec 2019 r.

                  |--- sierpień 2019 r.

                  |--- wrzesień 2019 r.

                  |--- październik 2019 r.

                  |--- grudzień 2019 r.

            |--- 2018

                  |--- styczeń 2018 r.

                  |--- marzec 2018 r.

                  |--- kwiecień 2018 r.

                  |--- czerwiec 2018 r.

                  |--- sierpień 2018 r.

                  |--- wrzesień 2018 r.

                  |--- listopad 2018 r.

                  |--- grudzień 2018 r.

            |--- 2017

                  |--- styczeń 2017 r.

                  |--- luty 2017 r.

                  |--- marzec 2017 r.

                  |--- kwiecień 2017 r.

                  |--- czerwiec 2017 r.

                  |--- sierpień 2017 r.

                  |--- wrzesień 2017 r.

                  |--- październik 2017 r.

                  |--- grudzień 2017 r.

            |--- 2016

                  |--- styczeń 2016 r.

                  |--- luty 2016 r.

                  |--- marzec 2016 r.

                  |--- kwiecień 2016 r.

                  |--- czerwiec 2016 r.

                  |--- sierpień 2016 r.

                  |--- wrzesień 2016 r.

                  |--- październik 2016 r.

                  |--- grudzień 2016 r.

            |--- 2015

                  |--- styczeń 2015 r.

                  |--- marzec 2015 r.

                  |--- kwiecień 2015 r.

                  |--- czerwiec 2015 r.

                  |--- sierpień 2015 r.

                  |--- październik 2015 r.

                  |--- grudzień 2015 r.

            |--- 2014

                  |--- grudzień 2014 r.

                  |--- październik 2014 r.

                  |--- sierpień 2014 r.

                  |--- czerwiec 2014 r.

                  |--- marzec 2014 r.

                  |--- styczeń 2014 r.

            |--- 2013

                  |--- grudzień 2013 r.

                  |--- październik 2013 r.

                  |--- wrzesień 2013 r.

                  |--- sierpień 2013 r.

                  |--- lipiec 2013 r.

                  |--- czerwiec 2013 r.

                  |--- kwiecień 2013 r.

                  |--- marzec 2013 r.

                  |--- luty 2013 r.

                  |--- styczeń 2013 r.

            |--- 2012

                  |--- grudzień 2012 r.

                  |--- listopad 2012 r.

                  |--- październik 2012 r.

                  |--- wrzesień 2012 r.

                  |--- sierpień 2012 r.

                  |--- czerwiec 2012 r.

                  |--- maj 2012 r.

                  |--- kwiecień 2012 r.

                  |--- marzec 2012 r.

                  |--- luty 2012 r.

                  |--- styczeń 2012 r.

            |--- 2011

                  |--- styczeń 2011 r.

                  |--- luty 2011 r.

                  |--- marzec 2011 r.

                  |--- kwiecień 2011 r.

                  |--- maj 2011 r.

                  |--- czerwiec 2011 r.

                  |--- sierpień 2011 r.

                  |--- wrzesień 2011 r.

                  |--- październik 2011 r.

                  |--- grudzień 2011 r.

            |--- 2010

                  |--- styczeń 2010 r.

                  |--- luty 2010 r.

                  |--- marzec 2010 r.

                  |--- kwiecień 2010 r.

                  |--- maj 2010 r.

                  |--- czerwiec 2010 r.

                  |--- sierpień 2010 r.

                  |--- wrzesień 2010 r.

                  |--- październik 2010 r.

                  |--- grudzień 2010 r.

            |--- 2009

                  |--- styczeń 2009 r.

                  |--- luty 2009 r.

                  |--- marzec 2009 r.

                  |--- kwiecień 2009 r.

                  |--- czerwiec 2009 r.

                  |--- lipiec 2009 r.

                  |--- sierpień 2009 r.

                  |--- wrzesień 2009 r.

                  |--- październik 2009 r.

                  |--- listopad 2009 r.

                  |--- grudzień 2009 r.

            |--- 2008

                  |--- styczeń 2008

                  |--- luty 2008

                  |--- marzec 2008

                  |--- kwiecień 2008

                  |--- maj 2008

                  |--- czerwiec 2008

                  |--- sierpień 2008

                  |--- wrzesień 2008

                  |--- październik 2008

                  |--- listopad 2008 r.

                  |--- grudzień 2008 r.

            |--- 2007

                  |--- styczeń 2007

                  |--- luty 2007

                  |--- marzec 2007

                  |--- kwiecień 2007

                  |--- maj 2007

                  |--- czerwiec 2007

                  |--- sierpień 2007

                  |--- wrzesień 2007

                  |--- październik 2007

                  |--- listopad 2007

                  |--- grudzień 2007

            |--- 2006

                  |--- styczeń 2006

                  |--- luty 2006

                  |--- marzec 2006

                  |--- kwiecień 2006

                  |--- maj 2006

                  |--- czerwiec 2006

                  |--- lipiec 2006

                  |--- sierpień 2006

                  |--- październik 2006

                  |--- listopad 2006

                  |--- grudzień 2006

            |--- 2005

                  |--- styczeń 2005

                  |--- luty 2005

                  |--- marzec 2005

                  |--- kwiecień 2005

                  |--- maj 2005

                  |--- czerwiec 2005

                  |--- wrzesień 2005

                  |--- listopad 2005

                  |--- grudzień 2005

            |--- 2004

                  |--- styczeń 2004

                  |--- marzec 2004

                  |--- kwiecień 2004

                  |--- maj 2004

                  |--- czerwiec 2004

                  |--- sierpień 2004

                  |--- wrzesień 2004

                  |--- październik 2004

                  |--- grudzień 2004

            |--- 2003

                  |--- styczeń 2003

                  |--- luty 2003

                  |--- marzec 2003

                  |--- kwiecień 2003

                  |--- maj 2003

                  |--- czerwiec 2003

                  |--- wrzesień 2003

                  |--- listopad 2003

                  |--- grudzień 2003

            |--- 2002

                  |--- styczeń 2002

                  |--- luty 2002

                  |--- marzec 2002

                  |--- kwiecień 2002

                  |--- maj 2002

                  |--- czerwiec 2002

                  |--- sierpień 2002

                  |--- wrzesień 2002

                  |--- listopad 2002

                  |--- grudzień 2002

            |--- 2001

                  |--- styczeń 2001

                  |--- luty 2001

                  |--- kwiecień 2001

                  |--- maj 2001

                  |--- czerwiec 2001

                  |--- lipiec 2001

                  |--- sierpień 2001

                  |--- wrzesień 2001

                  |--- październik 2001

                  |--- grudzień 2001

            |--- 2000

                  |--- styczeń 2000

                  |--- luty 2000

                  |--- marzec 2003

                  |--- kwiecień 2000

                  |--- maj 2000

                  |--- czerwiec 2000

                  |--- lipiec 2000

                  |--- sierpień 2000

                  |--- wrzesień 2000

                  |--- październik 2000

                  |--- listopad 2000

                  |--- grudzień 2000

            |--- 1999

                  |--- styczeń 1999

                  |--- marzec 1999

                  |--- kwiecień 1999

                  |--- maj 1999

                  |--- czerwiec 1999

                  |--- lipiec 1999

                  |--- sierpień 1999

                  |--- październik 1999

                  |--- listopad 1999

                  |--- grudzień 1999

            |--- 1998

                  |--- październik 1998

                  |--- listopad 1998

                  |--- grudzień 1998

|--- Zarządzenia Starosty

      |--- 2024

      |--- 2023

Starostwo Powiatowe


|--- Starostwo Powiatowe

      |--- 1. Kierownictwo

      |--- 2. Wydziały

            |--- 1. Wydział Organizacyjny

            |--- 2. Wydział Finansowy

            |--- 3. Wydział Architektury i Budownictwa

            |--- 4. Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii

            |--- 5. Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego

            |--- 6. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

            |--- 7. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego

            |--- 8. Wydział Infastruktury i Inwestycji

            |--- 9. Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej

      |--- 3. Zespoły

      |--- 4. Samodzielne stanowiska

            |--- 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

            |--- 2. Konserwator Zabytków Powiatu Kwidzyńskiego

            |--- 3. Audytor wewnetrzny

            |--- 4. Rewident

|--- Poradnik interesanta

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Rejestry i ewidencje

|--- Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oświadczenia majątkowe


|--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2024 ( VII kadencja 2024 - 2029 )

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2023 ( VI kadencja 2018 - 2024 )

|--- Zarząd

|--- Pozostałe

|--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

|--- Zarządzający i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Zamówienia Publiczne


|--- Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

|--- Aktualne zamówienia publiczne

|--- Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

|--- Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 złotych

|--- Rozstrzygnięcia postępowań do kwoty 130 000 złotych

|--- Archiwum zamówień publicznych

Dostęp do informacji publicznej


|--- Dostęp do informacji publicznej - podstawa prawna

|--- Informacja publiczna

|--- Ponowne wykorzystywanie

|--- Rejestr wniosków

      |--- 2024 r.

      |--- 2023 r.

      |--- 2022 r.

      |--- 2021 r.

      |--- 2020 r.

      |--- 2019 r.

Środki pozabudżetowe (w tym UE)


|--- Informacje o pozyskanych środkach pozabudżetowych (w tym UE)

Ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze


|--- Ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze

|--- Druk kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

|--- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ochrona środowiska i budownictwo


|--- Uwaga Przedsiębiorcy!

|--- Uwaga Mieszkańcy Powiatu Kwidzyńskiego!

|--- Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie

      |--- EKOPORTAL - publicznie dostępny wykaz danych (aktualne od 01.01.2009r.)

      |--- INFOOS - publicznie dostępny wykaz danych ( do 31.12.2008r.)

|--- Program Ochrony Środowiska

|--- Wykaz zgłoszeń robót budowlanych

      |--- Wykaz zgłoszeń robót budowlanych wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a prawa budowlanego

            |--- 2024

                  |--- lipiec

                  |--- czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- kwiecień

                  |--- marzec

                  |--- Luty

                  |--- styczeń

|--- Rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu kwidzyńskiego

|--- Pozwolenia zintegrowane

|--- Pola elektromagnetyczne

|--- Obwieszczenia

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych


|--- Wyznaczenie punktów granicznych

Informacje


|--- Koordynator ds Dostępności - informacje

|--- Ogłoszenia

      |--- Informacja z zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 300 euro.

      |--- PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

            |--- Rok 2022

            |--- ROK 2021

            |--- ROK 2020

            |--- ROK 2019

            |--- ROK 2018

            |--- ROK 2017

            |--- ROK 2016

            |--- ROK 2015

            |--- ROK 2014

            |--- ROK 2013

            |--- ROK 2012

      |--- GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

            |--- Lista biegłych klasyfikatorów gruntów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kwidzyńskiego

      |--- DYŻURY APTEK

      |--- OGŁOSZENIA

|--- Obwieszczenia

      |--- OBWIESZCZENIA

|--- Petycje

|--- Skargi i wnioski

|--- Biuro Rzeczy Znalezionych

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Cyberbezpieczeństwo

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie


|--- Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie