Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała XXXIII/196/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Ryjewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury 2009-06-29 12:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/197/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/138/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2009-06-30 14:14
dokument Uchwała Nr XXXIII/198/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego 2009-07-31 12:28
dokument Uchwała Nr XXXIII/199/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2009-06-29 13:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" w 2009 roku 2009-06-30 14:12
dokument Uchwała Nr XXXIII/ 201/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną w ramach realizowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zadań w obszarze polityki społecznej w 2009 roku 2009-06-29 14:00
dokument Uchwała Nr XXXIII/202/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2009 - 2016". 2009-06-29 14:07
dokument Uchwała Nr XXXIII/203/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 2009-06-29 14:10
dokument Uchwała Nr XXXIII/ 204 /2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r.w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Budowa boiska w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie - boisko wielofunkcyjne" 2009-06-29 14:17
dokument Uchwała Nr XXXIII/205/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego. 2009-06-29 14:30