Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXXIII/198/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego

Uchwała Nr XXXIII/198/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 22 czerwca 2009 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.) oraz art. 5  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Rada powiatu, uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale  Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia  27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego  wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała  wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 
 
 
 

Uzasadnienie

Zgodnie z  art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady określa statut. W związku ze zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych należy uchylić zapis dotyczący powołania sekretarza powiatu przez radę. Z dniem 30 czerwca 2009 r. ulega likwidacji Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, dlatego też należy wykreślić w § 78 w pkt 2 ppkt 4. Ponadto Zarząd proponuje w  § 24 w pkt 2 w ppkt 5 wykreślić  zapis mówiący o zamieszczaniu w protokole z sesji rady treści lub streszczeń wystąpień oraz zmienić w § 24 zapis w pkt 5 – w nowym brzmieniu nośniki elektroniczne z nagraniami z obrad sesji przechowuje się przez okres kadencji rady.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu wnioskuje o podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany do statutu.


Załączniki do pobrania:
1. załącznik nr 1 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 29-06-2009 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 31-07-2009 12:28