Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXXIII/199/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr XXXIII/199/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu, uchwala co następuje:

                                                                              § 1

Postanawia się zaciągnąć w roku 2009 długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 24.853.500 zł.

                                                                              § 2

Kredyt bankowy będzie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek

                                                                              § 3

Ustala się termin spłaty kredytu bankowego do dnia 31.12.2019r.

                                                                              § 4

Spłata zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi na warunkach ustalonych odrębną umową z dochodów własnych powiatu. 

                                                                              § 5

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco.

                                                                             § 6

1) Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 do 5;
2) Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do podpisania weksla in blanco w celu zabezpieczenia udzielonego kredytu.

                                                                             § 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                                                            § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                                      Uzasadnienie

   Na podstawie Uchwały Nr XXXII/189/2009 z dnia 27.04.2009r. o zmianie uchwały nr XXVII/169/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009, postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt do wysokości 24.853.500 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2009, w tym m.in. finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych pn.: ”Rozbudowa infrastruktury transportowo - komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy dla miasta Kwidzyna - etap I - etap II”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 29-06-2009 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2009 13:52