Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 245/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie realizacji projektu "Od uczestnika do pracownika" zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie". 2009-10-26 14:09
dokument Uchwała Nr 246/ 09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury 2016-11-09 10:44
dokument Uchwała nr 247/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie oraz Wiesława Wosiaka - Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pt. "Sami sobie dla innych - II edycja", który jest odpowiedzią na konkurs nr 01/POKL/6.1.2/2009 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 2009-11-03 14:05
dokument Uchwała nr 248/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pt. "Sami sobie dla innych - II edycja", który jest odpowiedzią na konkurs nr 01/POKL/6.1.2/2009 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 2009-11-03 14:11
dokument Uchwała nr 249/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pt. "Sami sobie dla innych - II edycja". 2009-11-03 14:18
dokument Uchwała nr 250/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego 2009-11-06 10:39