Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XL/235/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za rok 2009 2010-01-20 14:39
dokument Uchwała Nr XL/237/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2010 2010-01-20 14:44
dokument Uchwała Nr XL/236/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2010 2010-01-27 13:15
dokument Uchwała Nr XL/238/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Fundacji Pomocy Społecznej MISERICORDIA 2010-01-20 14:52
dokument Uchwała nr XL/239/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały LI/369/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010-01-21 08:36
dokument Uchwała Nr XL/240/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 2010-01-21 09:05
dokument Uchwała Nr XL/241/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/210/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 2010-01-21 10:02
dokument Uchwała XL/242/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku 2010-01-21 09:22
dokument Uchwała nr XL/234/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. o zmianie uchwały nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2010. 2010-01-21 12:55