Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 263/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 179/09 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 STYCZNIA 2009 R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 283/10 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 KWIETNIA 2010 R.) 2016-11-09 10:56
dokument Uchwała Nr 264/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu. 2016-11-09 10:57
dokument Uchwała Nr 265/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2010r. 2010-01-18 11:25
dokument Uchwała nr 266/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych 2010-01-22 13:11
dokument Uchwała Nr 267/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2010 r. 2010-02-05 10:06