Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLI/243/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2009. 2010-02-26 12:26
dokument Uchwała Nr XLI/244/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2009. 2010-02-26 12:26
dokument Uchwała Nr XLI/245/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2009. 2010-02-26 12:27
dokument Uchwała Nr XLI/246/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach. (TRACI MOC- AKTUALNA UCHWAŁA NR V/28/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 STYCZNIA 2019R.) 2019-02-01 11:07
dokument Uchwała Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 KWIETNIA 2015 R.) 2015-04-29 11:53
dokument Uchwała Nr XLI/248 / 2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zamiaru likwidacji liceów profilowanych funkcjonujących w zespołach szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego. 2010-02-26 12:54
dokument Uchwała Nr XLI/249 / 2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. 2010-02-26 13:04
dokument Uchwała Nr XLI/250/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2010. 2010-02-26 13:07
dokument Uchwała nr XLI/251/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały XI/63/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2003r. w sprawie przyjęcia umowy z Miastem Kwidzyn dotyczącej określenia udziału finansowego Powiatu Kwidzyńskiego w pokryciu kosztów realizacji inwestycji "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej" oraz Uchwały XXXIX/288/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2005r. w sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy nr 35/PFOŚiGW/2003 z Miastem Kwidzyn dotyczącej określenia udziału finansowego Powiatu Kwidzyńskiego w pokryciu kosztów realizacji inwestycji "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej" 2010-11-17 15:29
dokument Uchwała nr XLI/252/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej. 2010-02-26 13:12
dokument Uchwała XLI/253/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Kwidzynie znajdującej się w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa sali sportowej przy ZSP Nr 2 2010-02-26 13:16
dokument Uchwała Nr XLI/254/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o. 2010-02-26 13:18