Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 273/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

Uchwała nr 273/10
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII /226/ 2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się, w ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym programie współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII /226/ 2009 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, szczegółowy rodzaj zadań publicznych przewidzianych do zlecenia w 2010 roku oraz wysokość środków na poszczególne zadania w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości:

Organizacja i pierwszy okres działania „ Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią” do 85 000 zł;

§ 2

  1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz
    z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

  2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zdania.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 22-03-2010 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Wróblewicz 22-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 22-03-2010 11:32