Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLIII/272/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie złożenia hołdu wybitnym Przedstawicielom Narodu Polskiego poległym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem nieopodal Katynia w dniu 10 kwietnia 2010 r. 2010-04-16 08:36
dokument Uchwała Nr XLIV/273/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Polityki oświatowej powiatu kwidzyńskiego strategia na lata 2010-2015. 2010-05-05 09:44
dokument Uchwała Nr XLIV/274/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2009 r. 2010-04-30 10:49
dokument Uchwała Nr XLIV/275/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie Krok w dorosłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 2010-04-30 10:56
dokument Uchwała Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2009. 2010-04-30 11:18
dokument Uchwała Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyznania Miastu i Gminie Prabuty pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej, na pokrycie części kosztów opracowania pn. Analiza uwarunkowań geologiczno gospodarczych związanych z ujęciem i eksploatacją zmineralizowanych wód podziemnych na terenie miasta Prabuty. 2010-04-30 11:26
dokument Uchwała Nr XLIV/278/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji X Dożynek Powiatowych. 2010-04-30 11:38
dokument Uchwała Nr XLIV/279/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XI Dni Powiatu Kwidzyńskiego. 2010-04-30 11:45