Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 311/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach. 2016-11-09 12:18
dokument Uchwała nr 312/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 2010-07-02 13:58
dokument Uchwała nr 313/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2010 r.w sprawie zmiany uchwały nr 299/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2010 r. 2010-07-02 14:00
dokument Uchwała nr 314/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 300/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2010 r. 2010-07-02 14:02
dokument Uchwała nr 315/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 304/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Barcicach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2010 r. 2010-07-02 14:06
dokument Uchwała nr 316/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 307/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2010 r. 2010-07-02 14:08
dokument Uchwała Nr 317/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2010 r. 2010-07-12 14:03
dokument Uchwała nr 318/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 2010-07-15 12:08
dokument Uchwała Nr 319/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 2010-07-15 12:10
dokument Uchwała Nr 320/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 283/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej(UCHWAŁA STRACIŁA MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 13/2011 ZARZĄDU pOWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 3 LUTEGO 2011 R.) 2016-11-09 12:20
dokument Uchwała Nr 321/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. 2010-07-26 08:37
dokument Uchwała Nr 322/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia obejmujących edukację zdrowotną uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 2010-08-04 11:47