Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bieżącego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych w tymczasowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Toruńskiej 21 oraz pawilonu przy ul. Warszawskiej 19. 2010-08-16 15:40
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. 2010-08-16 15:39
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na obsługę telewizyjną sesji Rady Powiatu. 2010-08-16 15:39
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. 2010-08-16 15:38
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące wykonania zasilania elektroenergetycznego w ramach inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa budynków Szpitala Powiatowego w Kwidzynie". 2010-08-16 16:00
dokument Zawiadomienie o uwzględnieniu protestu i wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kościuszki 29b w Kwidzynie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i niektórych jednostek organizacyjnych powiatu". 2010-08-16 15:59
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 8.980,000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2008 r. 2010-08-16 15:37
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigu Kwidzyn ul. Kościuszki. 2010-08-16 15:36
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie bieżni czterotorowej, rzutni kulą i skoczni w dal dla ZST Kwidzyn. 2010-08-16 15:36
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na: wykonanie zadania pn.: "Dostawa i zakup oleju opałowego do kotłowni w tymczasowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Toruńskiej 21" 2010-08-16 16:00
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 8.980,000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2008r 2010-08-16 15:35
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy wyznaczonych odcinków pieszych wzdłuż dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2010-08-16 15:35
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i niektórych jego jednostek organizacyjnych powiatu - II Etap". Roboty wewnętrzne. 2010-08-16 16:01
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla dzieci i młodzieży, wychowanków domu dziecka" 2010-08-16 16:01
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia: "na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla dzieci i młodzieży - wychowanków domu dziecka" 2010-08-16 16:01
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego na : "Wykonanie pielęgnacji zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego w okresie 2008r." 2010-08-16 16:01
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na złożeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla wybranych obrębów gminy Gardeja , gminy Kwidzyn, gminy Prabuty, gminy Ryjewo i gminy Sadlinki oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników modernizacji do bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID 2000 v. 7,4. 2010-08-16 15:32
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Kwidzyńskiego 2010-08-16 15:32
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu". 2010-08-16 16:01
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2010-08-16 15:30
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i niektórych jego jednostek organizacyjnych - I Etap". Remont dachu i elewacji. 2010-08-16 16:03
dokument Zawiadamia się o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: zaproszenia do składania ofert na: wyoknanie zadania pn.: "Wycinka wyznaczonych drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego". 2010-08-16 16:03
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie : przetargu nieograniczonego na : "Dostawa materiałów biurowych". 2010-08-16 16:03
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn."Adaptacja obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego i niektórych jego jednostek organizacyjnych". 2010-08-16 16:03
dokument Zawiadamia się o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie platformy schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach Gmina Ryjewo 2010-08-16 16:03