Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XLVII/293/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego. 2010-09-03 13:09
dokument Uchwała Nr XLVII/294/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 2010-09-03 13:22
dokument Uchwała Nr XLVII/295/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXIX/204/2013 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2013 R.) 2013-06-28 10:11
dokument Uchwała Nr XLVII/296/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/169/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju spółki ?Zdrowie? w latach 2005-2014 2010-09-03 13:47
dokument Uchwała Nr XLVII/297/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kwidzyńskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym. 2010-09-03 13:54
dokument Uchwała nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek na rok budżetowy 2010. 2010-09-03 13:58
dokument Uchwała nr XLVII/299/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2010. 2010-09-03 14:08