Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLVIII/301/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XIII/97/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)

Uchwała Nr XLVIII/301/ 2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 września 2010

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, z późniejszymi zmianami )

Rada powiatu, uchwala co następuje:

§ 1

  1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3 w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Stawki opłat zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/205/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 4

Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały są rozpatrywane w według przepisów uchylonej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały wysokość stawek opłat za zajęcie 1m2 uwzględniając przy tym kategorię drogi, rodzaj zajętego elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Zwiększenie części stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym wpłynie na lepszą organizację robót prowadzonych w pasie drogowym i skróci czas ich prowadzenia.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 04-10-2010 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 11-12-2019 11:02