Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 333/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 października 2010 roku w sprawie konsultacji projektu ?Rocznego programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?.

Uchwała nr 333/2010

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 5 października 2010 roku

 

w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1 regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/300/ 2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy na rok 2011z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt „Rocznego programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zostanie umieszczony na stronie http://www.powiatkwidzynski.pl/index,i218.html , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3

Konsultację będą prowadzone w terminie od 5 do 11 października 2010 roku.

 

§ 4

  1. Konsultację będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej powiatu, według formularza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/300/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  2. Uwagi do projektu rocznego programu można składać również osobiście na w/w formularzu w siedzibie starostwa.

§ 5

Konieczność konsultacji wynika z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., Nr 96 poz. 873 z poźn. zm.)

§ 6

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

 

§ 7

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Joanna Szutowicz - pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego.

§ 8

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 07-10-2010 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 07-10-2010 08:37