Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 334/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie pt. Sami sobie dla innych ? III edycja, który jest odpowiedzią na konkurs nr 01/POKL/6.1.2/2010 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 2010-11-08 09:23
dokument Uchwała nr 335/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2010 r.w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie pt. Sami sobie dla innych III edycja. 2010-11-08 09:31
dokument Uchwała nr 336/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie oraz Wiesława Wosiaka Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie pt. Sami sobie dla innych III edycja, który jest odpowiedzią na konkurs nr 01/POKL/6.1.2/2010 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 2010-11-08 09:40
dokument Uchwała Nr 337/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024. 2011-01-14 08:35
dokument Uchwała Nr 338/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2011. 2010-11-18 09:09
dokument Uchwała Nr 339/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2010r. 2010-11-25 12:56