Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XIII/75/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2003r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 2010-11-22 20:28
dokument Uchwała nr XIII/76/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2003r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej. 2010-11-22 20:27
dokument Uchwała nr XIII/77/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2003r. w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. 2010-11-22 20:26
dokument Uchwała nr XIII/78/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2003r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programu ?Opieki nad dzieckiem i rodziną? - utworzenie grupy usamodzielnienia w Domu Dziecka w Kwidzynie. 2010-11-22 20:24
dokument Uchwała nr XIV/79/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia29 września 2003r. w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004. 2010-11-22 20:23
dokument Uchwała nr XIV/80/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ? Zdrowie? Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie 2010-11-22 20:21
dokument Uchwała nr XIV/81/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2003r. o zmianie uchwały nr IV/ 27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2003. 2010-11-22 20:20
dokument Uchwała nr XIV/82/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za szczególne osiągnięcia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kwidzyński. 2010-11-22 20:19
dokument Uchwała nr XIV/83/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia.29 września 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 2010-11-22 20:18
dokument Uchwała nr XIV84/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. 2010-11-22 20:17
dokument Uchwała nr XIV/85/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 2010-11-22 20:15
dokument Uchwała nr XIV/86/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003 - 2006". 2010-11-22 20:12
dokument Uchwała nr XIV/87/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29.września 2003r. w sprawie przystąpienia do realizacji przez Powiat Kwidzyński ?Programu wyrównywania różnic między regionami? Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2010-11-22 20:08
dokument Uchwała nr XIV/88/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o finansach publicznych oraz nowych rozwiązań podatkowych w stosunku do właścicieli i zarządców gospodarstw leśnych. 2010-11-22 20:07