Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr IX/51/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28.04.2003r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2002 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za rok 2002. 2010-11-22 20:57
dokument Uchwała nr IX/52/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28.04.2003r. w sprawie powierzenia Gminie Kwidzyn prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczących organizacji IV Dni Powiatu Kwidzyńskiego. 2010-11-22 20:55
dokument Uchwała nr IX/53/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28.04.2003r. o zmianie Uchwały Nr XXIX/196/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego. 2010-11-22 20:54
dokument Uchwała nr IX/54/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28.04.2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2003 z dnia 27 stycznia 2003r dotyczącej przekazania zadań powiatu dotyczących utrzymania dróg powiatowych 2010-11-22 20:53
dokument Uchwała nr IX/55/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28.04.2003r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2010-11-22 20:52
dokument Uchwała nr IX/56/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28.04.2003r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2010-11-22 20:51
dokument Uchwała nr IX/57/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28.04.2003r. w sprawie nabycia nieruchomości 2010-11-22 20:50
dokument Uchwała nr IX/58/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28.04.2003r. w sprawie powołania zespołu, który przygotowuje materiały do ustanowienia sztandaru rady powiatu. 2010-11-22 20:49
dokument Uchwała nr X/59/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29.04.2003r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ?Zdrowie? Spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie. 2010-11-22 20:47
dokument Uchwała nr X/60/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29.04.2003r. w sprawie sprawie akceptacji planu modernizacji i rozbudowy nieruchomości zabudowanej położonej w Kwidzynie przy ul. Hallera 31 (budynki szpitala). 2010-11-22 20:47
dokument Uchwała nr X/61/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29.04.2003r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia dotyczącego nabycia udziałów "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie 2010-11-22 20:46