Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 397/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzież młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, pt. "Młodzi i Aktywni 2006-2007". (UCHWAŁA TRACI MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 403/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2006R.) 2016-05-16 13:30
dokument Uchwała Nr 398/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". (UCHWAŁA TRACI MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 404/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2006R.) 2016-05-16 13:33
dokument Uchwała Nr 399/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia zbioru danych osobowych 2016-05-16 13:35
dokument Uchwała Nr 400/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2006 r. 2016-05-16 13:38
dokument Uchwała Nr 401/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. 2016-05-16 13:41
dokument Uchwała Nr 402/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2005. 2016-05-16 13:42
dokument Uchwała Nr 403/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, pt. "Młodzi i Aktywni 2006-2007". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 397/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 MARCA 2006R.) (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 5/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2006R.) 2016-06-22 14:15
dokument Uchwała Nr 404/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 398/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 MARCA 2006R.) ( ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 6/06 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2006R.) 2016-05-16 13:51
dokument Uchwała Nr 405/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli (złożenia wniosku, podpisywania umów) związanych z realizacją projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, pt. "Młodzi i Aktywni 2006-2007". 2016-05-16 13:53
dokument Uchwała Nr 406/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli (złożenia wniosku, podpisywania umów) związanych z realizacją projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". 2016-05-16 13:55
dokument Uchwała Nr 407/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2006r. w sprawie uchwalenia tytułów programów operacyjnych powiatu kwidzyńskiego w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. 2016-05-16 13:57
dokument Uchwała Nr 408/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2006r. w sprawie udzielenia imiennego pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do podejmowania decyzji wiążących w zakresie realizowanego projektu, zgłaszanego na konkurs w ramach Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) - ,,Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", schemat a) ,,Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 2016-05-16 14:01