Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXXII/210/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie w roku 2000. 2018-10-23 14:11
dokument Uchwała nr XXXII/211/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w roku 2000. 2018-10-23 14:11
dokument Uchwała nr XXXII/212/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu w roku 2000. 2018-10-23 14:12
dokument Uchwała nr XXXII/213/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w roku 2000. 2018-10-23 14:13
dokument Uchwała nr XXXII/214/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic gminy, powodującej zmianę granic powiatu i województwa. 2018-10-23 14:13
dokument Uchwała nr XXXII/215/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie, trybu pracy komisji konkursowej oraz jej składu. 2018-10-23 14:15
dokument Uchwała nr XXXII/216/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Kwidzynie, trybu pracy komisji konkursowej oraz jej składu. 2018-10-23 14:16
dokument Uchwała nr XXXII/217/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, trybu pracy komisji konkursowej oraz jej składu. 2018-10-23 14:17
dokument Uchwała nr XXXII/218/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kwidzynie, trybu pracy komisji konkursowej oraz jej składu. 2018-10-23 14:17
dokument Uchwała nr XXXII/219/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. 2018-10-23 14:18
dokument Uchwała nr XXXII/220/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2018-10-23 14:18
dokument Uchwała nr XXXII/221/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie przyjęcia zasad używania insygniów przez przewodniczącego rady powiatu i starostę kwidzyńskiego oraz wywieszania flagi powiatu. 2018-10-23 14:19
dokument Uchwała nr XXXII/222/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXIX/197/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXII/151/2004 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MAJA 2004 R.) 2018-10-23 14:20
dokument Uchwała nr XXXII/223/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/185/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie. 2018-10-23 14:20
dokument Uchwała nr XXXII/224/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/169/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działalności oraz składu osobowego. 2018-10-23 14:24
dokument Uchwała nr XXXII/225/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. o zmianie uchwały nr XXIX/ 201/2000 z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2001. 2018-10-23 14:22
dokument Uchwała nr XXXII/226/2001 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2001r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Karola Czyżewskiego. 2018-10-23 14:23