Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXVIII/189/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2000r. w sprawie udzielenia pożyczki finansowej dla Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie. 2018-10-23 13:46
dokument Uchwała nr XXVIII/190/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2000r. o zmianie uchwały XIV/97/1999 z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2001. 2018-10-23 13:47
dokument Uchwała nr XXIX/191/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie określenia kierunków działania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kwidzynie na rok 2001. 2018-10-23 13:47
dokument Uchwała nr XXIX/192/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie określenia kierunków działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie na rok 2001. 2018-10-23 13:48
dokument Uchwała nr XXIX/193/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie określenia kierunków działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie na rok 2001. 2018-10-23 13:50
dokument Uchwała nr XXIX/194/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie określenia kierunków działania Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie na rok 2001. 2018-10-23 13:50
dokument Uchwała nr XXIX/195/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. o zmianie uchwały Nr XXIV/167/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 września 2000r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród za szczególne osiągnięcia oraz dodatku mieszkaniowego. 2018-10-23 13:51
dokument Uchwała nr XXIX/196/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego.(ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR IX/53/2003 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 2003 R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXII/151/2004 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MAJA 2004 R.) 2018-10-23 13:54
dokument Uchwała nr XXIX/197/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego. (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1. UCHWAŁA NR XXXII/222/2001 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2001 R., 2. UCHWAŁA NR XXXIV/249/2001 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 KWIETNIA 2001 R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXII/151/2004 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MAJA 2004 R.) 2018-10-23 13:57
dokument Uchwała nr XXIX/198/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie ustanowienia flagi powiatu kwidzyńskiego. 2018-10-23 13:58
dokument Uchwała nr XXIX/199/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie ustanowienia insygniów Przewodniczącego Rady Powiatu w Kwidzynie oraz insygniów Starosty Powiatu Kwidzyńskiego. 2018-10-23 13:58
dokument Uchwała nr XXIX/200/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/161/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 września 2000r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. 2018-10-23 13:59
dokument Uchwała nr XXIX/201/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2001. (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1. UCHWAŁA NR XXXII/225/2001 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2001 R., 2. UCHWAŁA NR XXXIII/235/2001 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 KWIETNIA 2001 R., 3. UCHWAŁA NR XXXVI/257/2001 RADY POWIATU KWIDZYNSKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2001 R., 4. UCHWAŁA NR XL/279/2001 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2001 R., 5. UCHWAŁA NR XLI/284/2001 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2001 R., 6. UCHWAŁA NR XLII/287/2001 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 GRUDNIA 2001 R.) 2018-10-23 14:04