Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXV/170/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2000r. w sprawie nadania Oddziałowi Położniczo - Ginekologicznemu Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kwidzynie imienia dr ZBIGNIEWA GOSZCZYŃSKIEGO. 2018-10-19 14:03
dokument Uchwała nr XXV/171/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2000r. w sprawie przyjęcia programu "Poprawy stanu środowiska w powiecie kwidzyńskim". (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR VI/54/2007 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 MARCA 2007 R.) 2018-10-19 14:05
dokument Uchwała nr XXV/172/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2000r. w sprawie przyjęcia programu "Umacnianie tożsamości lokalnej w oparciu o rozwój zrównoważony przestrzeni historycznej". (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR VIII/76/2007 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2007 R.) 2018-10-19 14:09
dokument Uchwała nr XXV/173/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2000r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kwidzyńskim. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR VI/55/2007 RADY POWIATU KWIDZYNSKIEGMARCA 2007 R.)O Z DNIA 26 2018-10-19 14:11
dokument Uchwała nr XXV/174/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2000r. o zmianie uchwały nr XXIV/167/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 września w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za szczególne osiągnięcia oraz dodatku mieszkaniowego. 2018-10-19 14:12
dokument Uchwała nr XXV/175/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2000r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2018-10-19 14:12