Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 21/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 2011-04-12 10:47
dokument Uchwała nr 22/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. 2011-04-18 09:04
dokument Uchwała Nr 23/11 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Powiatu Kwidzyńskiego czynności notarialnych i wieczystoksięgowych. 2011-04-27 10:14
dokument Uchwała nr 24/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 2011-04-27 11:31
dokument Uchwała nr 25/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 2011-04-27 11:30
dokument Uchwała nr 26/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 2011-04-27 11:30
dokument Uchwała nr 27/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości. 2011-04-27 11:30