Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI
I ZDROWIA PUBLICZNEGO


Członek Zarządu Powiatu: Danuta Woronowicz
pok. 220a II piętro, tel. (55) 646-50-29,
e-mail: d.woronowicz@powiatkwidzynski.pl

Stanowisko ds. edukacji, kultury, sportu i turystyki
pok. 220 II piętro, tel. (55) 646-50-07,
e-mail: mikolajczyk@powiatkwidzynski.pl
 pok. 221 II piętro, tel. (55) 646-50-08,
e-mail: edukacja@powiatkwidzynski.pl

Stanowisko ds. zdrowia publicznego
pok. 219 II piętro, tel. (55) 646-50-09,
e-mail: zdrowie@powiatkwidzynski.pl

 

Podstawowym zadaniem Wydziału jest sprawowanie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi:

 

 • szkołami ponadgimnazjalnymi,
 • specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi,
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • międzyszkolnym ośrodkiem sportowym

oraz współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w zakresie edukacji, kultury, sportu, turystyki i zdrowia publicznego.

Do zakresu działania Wydziału należy, w szczególności:


1. Z zakresu edukacji:

 1. koordynacja, nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie administracyjnym i finansowym szkół i placówek oświatowych,
 2. ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,
 3. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów oraz wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych oraz odwoływaniem z tych stanowisk,
 4. organizacyjne przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek,
 5. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz zmian w tych arkuszach,
 6. współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi,
 7. współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach i placówkach oświatowych,
 8. współdziałanie ze społecznymi organizacjami w systemie oświaty,
 9. prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 10. realizacja programu operacyjnego dotyczącego wszechstronnego kształcenia mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego,
 11. uzgadnianie orzeczeń organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych,
 12. opracowywanie planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 13. weryfikacja wniosków dotyczących przyznania dotacji na realizację projektów edukacyjnych oraz kontrola ich realizacji.

2. Z zakresu zdrowia publicznego:

 1. ocena dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej i stacjonarnej dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego,
 2. aktualizacja Powiatowego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych,
 3. realizacja programu ochrony zdrowia w powiecie kwidzyńskim,
 4. współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie zdrowia publicznego, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 5. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej,
 6. współpraca z Gdańską Okręgową Izbą Aptekarską i aptekami ogólnodostępnymi na terenie powiatu w sprawach ustalania godzin pracy aptek oraz dyżurów,
 7. współpraca z samorządami zawodowymi w zakresie ochrony zdrowia,
 8. współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie zdrowia publicznego, w tym głównie promocji zdrowia, profilaktyki i przeciwdziałaniu patologiom społecznym (narkomanii, alkoholizmowi, zapobiegania AIDS),
 9. współdziałanie z organami państwowej inspekcji sanitarnej dla zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego powiatu,
 10. organizowanie informacji społecznej w sprawach dotyczących ochrony zdrowia,
 11. sporządzanie analiz stanu zdrowia mieszkańców powiatu,
 12. przygotowanie i koordynacja realizacji programów prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego,
 13. nadzór nad realizacją zadań powiatu z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez podmioty zależne od powiatu.

3. Z zakresu kultury:

 1. wspieranie i promowanie twórczości kulturalnej na terenie powiatu,
 2. realizacja programu ?Rozwoju Kultury w Powiecie Kwidzyńskim?.

4. Z zakresu sportu i turystyki:

 1. wspieranie i promowanie kultury fizycznej, rekreacji na terenie powiatu,
 2. współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkami sportowymi,
 3. realizacja Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki w Powiecie Kwidzyńskim,

współpraca z LOT-em i innymi podmiotami działającymi w zakresie rozwoju turystyki

 

Załączniki do pobrania:

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Szefler 20-11-2008 16:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 23-04-2020 11:33