Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Pełnomocnik Starosty - Geodeta Powiatowy: Mariusz Lewandowski
pok. 123 (I piętro), tel. (55) 646-50-18,
e-mail: geodeta@powiatkwidzynski.pl

Zasób geodezyjny i kartograficzny - PODGiK:

 1. Obsługa

pok. 3 (parter), tel. (55) 646-50-21

 1. Pracownia mapy numerycznej
  pok. 4b, (parter) tel. (55) 646-50-28

Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków:

 1. Obsługa
  pok. 2 (parter), tel. (55) 646-50-23,

   e-mail: kszwedowska@powiatkwidzynski.pl, aliberacka@powiatkwidzynski.pl

 1. Aktualizacja bazy EGiB
  pok. 5 i 5a (parter), tel. (55) 646-50-27, (55) 646-50-54

e-mail:jrakowska@powiatkwidzynski.pl, jmichalska@powiatkwidzynski.pl, asidorowicz@powiatkwidzynski.pl, edemidowicz@powiatkwidzynski.pl

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

 1. Maria Żygadło-Borkowska
  pok. 122 (I piętro), tel. (55) 646-50-25,
  e-mail:m.borkowska@powiatkwidzynski.pl
 2. Obsługa techniczna
  pok. 121 (I piętro), tel. (55) 646-50-24,

Stanowisko ds. nieruchomości Skarbu Państwa
pok. 118 (I piętro), tel. (55) 646-50-44,
e-mail: gwojcik@powiatkwidzynski.pl, aszawardak@powiatkwidzynski.pl
 

Stanowisko ds. nieruchomości Powiatu
pok. 118a (I piętro), tel. (55) 646-50-43,
e-mail: djaniewicz@powiatkwidzynski.pl

 

 

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

W zakresie geodezji, kartografii i katastru:

1. Nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu:

a. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków,

b. gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c. zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej,

d. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

e. zakładania osnów szczegółowych, ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

2. Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu.

4. Udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych.

5. Przygotowywanie projektów, planów wykorzystania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz sprawozdań z wykonania tego funduszu.

6. Prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.

7. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

8. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

1. Wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu oraz nieruchomościami będącymi własnością powiatu, w tym m.in.:

a. prowadzenie spraw związanych ze zbyciem, zamianą, dzierżawą, najmem, użyczeniem bądź nabyciem nieruchomości,

b. przygotowywanie projektów decyzji starosty lub zarządu o nadaniu trwałego zarządu lub jego wygaszeniu,

c. przygotowywanie wykazów nieruchomości do zbycia, ogłoszeń przetargów, harmonogramów czynności związanych ze zbywaniem nieruchomości.

2. Przygotowywanie materiałów do udzielania ewentualnych bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej na określone cele lub wpisanej do rejestru zabytków.

3. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości oraz opiniowanie dokonania podziału nieruchomości z urzędu.

4. Prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości i odszkodowań oraz zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

5. Rozpatrywanie wniosków w sprawach zwrotu nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa.

6. Przygotowywanie decyzji o przejściowym zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu na zakwaterowanie sił zbrojnych.

7. Realizowanie zadań z zakresu reformy rolnej na ziemiach zachodnich.

8. Ustalanie w drodze decyzji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

9. Przygotowywanie decyzji o przyznaniu nieodpłatnie własności działki renciście - rolnikowi tytułu przekazania gospodarstwa rolnego.

10. Przygotowywanie decyzji ograniczających korzystanie z nieruchomości.

11. Przygotowywanie decyzji zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej.

12. Przygotowywanie decyzji o doprowadzeniu nieruchomości do stanu poprzedniego po czasowym zajęciu jej w przypadkach siły wyższej.

13. Przygotowywanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości podmiotowi, który będzie realizował cel publiczny.

14. Aktualizacja wartości nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oraz rozliczanie wnoszonych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste.

15. Przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa wieczystego w prawo własności.

 

Wnioski dotyczące załatwienia poszczególnych spraw w ww. wydziale, znajdują się w „Poradniku interesanta” oraz na stronie internetowej www.powiatkwidzynski.pl (zakładka Starostwo Powiatowe → Wydziały Starostwa Powiatowego → Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami → Procedury wydziałowe – ”tabela”).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Szefler 20-11-2008 16:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 07-06-2022 14:50