Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. 2011-07-05 12:23
dokument Uchwała nr IX/67/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2010r. 2011-07-05 12:21
dokument Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2010 r. 2011-07-05 12:07
dokument Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011r. W sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. System Zielonych Inwestycji (GIS ? Green Investment Scheme) "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (III konkurs). 2011-07-05 11:53
dokument Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKLTUALNA UCHWAŁA NR XXIX/207/2013 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2013 R.) 2013-06-28 10:06
dokument Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR. XXXVIII/266/2014 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.) 2014-07-03 12:04
dokument Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. 2011-07-05 10:58
dokument Uchwała nr IX/61/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2011. 2011-07-05 10:52
dokument Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024. 2011-07-05 10:53