Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie przeprowadzenia referendum powiatowego.

Uchwała Nr XIX/149/2012

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 czerwca 2012 r.

 

w sprawie przeprowadzenia referendum powiatowego.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 9; art. 17 ust. 1; art. 18 i art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz art. 34, 35 § 1 i art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

 

§ 1

  1. Postanawia się, na wniosek mieszkańców, przeprowadzić w dniu 12 sierpnia 2012 r. referendum powiatowe.

  2. Głosujący w referendum udziela odpowiedzi na pytanie: "Czy jesteś za utrzymaniem samorządowej kontroli nad szpitalem powiatowym poprzez pozostawienie co najmniej 51% udziałów Powiatu Kwidzyńskiego w "Zdrowie" sp. z o.o.?".

  3. Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach do głosowania zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

  4. Czynności związane z przeprowadzeniem referendum będą wykonywane zgodnie z kalendarzem stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 2

Udziela się pełnomocnictwa

  1. Panu Jerzemu Śniegowi - Przewodniczącemu Rady Powiatu Kwidzyńskiego do reprezentowania samodzielnie Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie skargi na niniejszą uchwałę, jeżeli zostanie wniesiona przez uprawniony podmiot,

  2. Panu Januszowi Stykowi - Radcy Prawnemu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do reprezentowania samodzielnie Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na niniejszą uchwałę, jeżeli zostanie wniesiona przez uprawniony podmiot.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 08 czerwca 2012 r. Pełnomocnik Inicjatora Referendum złożył Staroście Kwidzyńskiemu wniosek o przeprowadzenie referendum powiatowego dotyczącego prywatyzacji „ZDROWIE” Sp. z o.o. poprzez sprzedaż większości udziałów inwestorowi prywatnemu. Tego samego dnia wniosek przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu Kwidzyńskiego, a następnie Przewodniczącemu komisji powołanej uchwałą Nr XVII/145/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy.

Proponowany termin referendum jest zgodny z zapisami art. 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz pozwoli na terminowe wykonanie czynności wykazanych w kalendarzu czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. Zgodnie z art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21 poz.112 z późn. zm.) głosowanie będzie odbywało się w godzinach 700 - 2100 w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych

Ponieważ złożony wniosek spełnia wymogi ustawy oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żygałko 13-07-2012 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Justyna Żygałko 13-07-2012 12:27