Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XIX/150/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum.

Uchwała Nr XIX/150/2012

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 czerwca 2012 r.

 

w sprawie powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 49 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz art. 34, 35 § 1 i art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270),

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

 

§ 1

 1. Powołuje się Powiatową Komisję do Spraw Referendum w składzie:

 1. Marek Szymanek,

 2. Monika Teresa Koralewska,

 3. Grzegorz Stefan Wiśniewski,

 4. Ryszard Witold Jaranowski,

 5. Agnieszka Łapacz,

 6. Jacek Grzebisz,

 7. Maciej Karol Stec,

 8. Marcin Bogiel.

 

§ 2

Udziela się pełnomocnictwa

 1. Panu Jerzemu Śniegowi - Przewodniczącemu Rady Powiatu Kwidzyńskiego do reprezentowania samodzielnie Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie skargi na niniejszą uchwałę, jeżeli zostanie wniesiona przez uprawniony podmiot,

 2. Panu Januszowi Stykowi - Radcy Prawnemu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do reprezentowania samodzielnie Rady Powiatu Kwidzyńskiego przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na niniejszą uchwałę, jeżeli zostanie wniesiona przez uprawniony podmiot.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum powiatowego należy przedsięwziąć czynności zmierzające do organizacji ww. referendum.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym do kompetencji Rady Powiatu należy powołanie Powiatowej Komisji do Spraw Referendum, która wraz z Komisjami Obwodowymi do Spraw Referendum przeprowadzi i ustali wynik głosowania. Powiatowa Komisja do Spraw Referendum powoła Komisje Obwodowe do Spraw Referendum najpóźniej na 21 dni przez terminem referendum.

Opierając się na zapisach z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym kandydaci na członków Powiatowej Komisji do Spraw Referendum powinni zostać wskazani w równej liczbie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oraz inicjatora referendum. W związku z niewskazaniem kandydatów przez inicjatora referendum Rada Powiatu Kwidzyńskiego, działając w analogii do zapisów art. 178 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21 poz.112 z późn. zm.), wskazała czterech kandydatów spośród osób stale zamieszkałych na obszarze powiatu kwidzyńskiego i posiadających prawo wybierania.

Do zasad działalności komisji powiatowej i komisji obwodowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21 poz.112 z późn. zm.), dotyczące terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

W związku powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żygałko 13-07-2012 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2012 12:26