Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXIV/180/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXIV/180/2012

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 17 grudnia 2012 roku

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art.12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 z późn. zm. ) art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z późn. zm.) § 3 pkt 3  zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących załącznik do uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr XXV/173/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r., stosownie do wniosku Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego ( MW.I1-2215/282/372/PROW/2012 ) z dnia 03.10.2012 r.

Rada Powiatu uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości opisanej jako działka nr 33/1 położonej w Gminie Sadlinki, obręb Rusinowo, o powierzchni 0.0724 ha, będącej własnością Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 03.10.2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego pismem nr MW.I1-2215/282/372/PROW/2012 wystąpił o przekazanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/1 ( Rusinowo ) na rzecz Skarbu Państwa.

Wyżej wskazana nieruchomość zajęta jest pod urządzenie melioracji podstawowej - rów i stosownie do art. 72 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t.j. w Dz. U. 2012, poz. 145 ) urządzenie takie stanowi własność Skarbu Państwa. Mając na uwadze zasady wykonywania prawidłowej gospodarki nieruchomościami, nieruchomość zajęta pod rów melioracyjny powinna zostać przekazana na rzecz Skarbu Państwa

Nieruchomość ta jest zbędna z punktu widzenia właściwej gospodarki nieruchomościami Powiatu Kwidzyńskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 19-12-2012 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 19-12-2012 13:21