Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2005

 1. Zarządzenie Nr 1/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2005 roku oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2005 roku.
 2. Zarządzenie Nr 2/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie przygotowania materiałów przedkładanych na posiedzenia zarządu powiatu oraz stałych tematów na poszczególnych posiedzeniach zarządu (załącznik).
 3. Zarządzenie Nr 3/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w powiecie kwidzyńskim.

 4. Zarządzenie Nr 4/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 lutego 2005 r.
  w sprawie wprowadzenia Procedury Pozyskiwania Środków Unijnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie (procedura wraz z załącznikami).

 5. Zarządzenie Nr 5/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie akceptacji zespołu roboczego ds. opracowania projektu: Komputer i angielski m.in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

 6. Zarządzenie Nr 6/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa.

 7. Zarządzenie Nr 7/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie powołania członków zespołu do oceny wniosku złożonego przez Fundację ,,Misericordia w Kwidzynie w sprawie zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej.

 8. Zarządzenie Nr 8/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego na rok kalendarzowy 2005.

 9. Zarządzenie Nr 9/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok kalendarzowy 2005.

 10. Zarządzenie Nr 10/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia limitów kwotowych obciążających wydatki jednostki organizacyjnej powiatu za korzystanie z telefonu komórkowego przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 11. Zarządzenie Nr 11/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 12. Zarządzenie Nr 12/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży składników majątku ruchomego w starostwie.

 13. Zarządzenie Nr 13/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie powołania i zadań komisji likwidacyjnej w starostwie na podstawie Uchwały Nr 300/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27.01.05r. (protokół komisji likwidacyjnej).

 14.  Zarządzenie Nr 14/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. projektu w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

 15. Zarządzenie Nr 15/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku ruchomego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji Liwa położonego we wsi Orkusz gm. Prabuty w związku z rozwiązaniem umowy użyczenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Turystycznego Gmin Liwa w Kwidzynie.

 16. Zarządzenie Nr 16/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie przygotowania materiałów przedkładanych na posiedzenia zarządu powiatu oraz stałych tematów na poszczególnych posiedzeniach zarządu (załącznik).

 17. Zarządzenie Nr 17/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. projektu w zakresie scalenia gruntów położonych w obrębie Jarzębina, Mątowskie Pastwiska i Rudniki gmina Ryjewo.

 18. Zarządzenie Nr 18/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego specjalisty ds. informatyzacji.

 19. Zarządzenie Nr 19/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania Procedury Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

 20. Zarządzenie Nr 20/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego na rok szkolny 2005/2006.

 21. Zarządzenie Nr 21/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych ds. realizacji wybranych przez Powiat Kwidzyński zadań w ramach akcji społecznej Przejrzysta Polska.

 22. Zarządzenie Nr 22/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie akceptacji zespołów roboczych ds. opracowania projektów: Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego i Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 23. Zarządzenie Nr 23/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 15 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku ruchomego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji Liwa położonego we wsi Orkusz gm. Prabuty w związku z rozwiązaniem umowy użyczenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Turystycznego Gmin Liwa w Kwidzynie.

 24. Zarządzenie Nr 24/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 25. Zarządzenie Nr 25/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków w starostwie.

 26. Zarządzenie Nr 26/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 maja 2005 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy.

 27.  Zarządzenie Nr 27/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego.

 28. Zarządzenie Nr 28/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego.

 29. Zarządzenie Nr 29/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kwidzyńskiego z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2004/2005.

 30. Zarządzenie Nr 30 / 2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 czerwca 2005 r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie.

 31. Zarządzenie Nr 31/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego na rok szkolny 2005/2006.

 32. Zarządzenie Nr 32/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2002r.(z póź. zm.) w sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 33. Zarządzenie Nr 33/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zasad postępowania przy sprawozdawczości w zakresie wykorzystania informacji nt. dostępnych środków pozabudżetowych / unijnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

 34. Zarządzenie Nr 34/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 lipca 2005 r. 
  w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i procedury ich aktualizacji.

 35. Zarządzenie Nr 36/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2005 r.
  w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu komputerowego będącego własnością Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych a użytkowanych przez Starostwo.

 36. Zarządzenie Nr 35/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lipca 2005 r.  w sprawie ustalenia limitów kwotowych obciążających wydatki jednostki organizacyjnej powiatu za korzystanie z telefonu komórkowego przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 37. Zarządzenie Nr 37/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2005 r.
  w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kwidzyńskiego w ramach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 38. Zarządzenie Nr 38/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 lipca 2005 r.
  w sprawie powołania komisji do spraw przestrzegania zasad etyki pracowników samorządowych oraz wprowadzenia procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 39. Zarządzenie Nr 39/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2005 r.
  w sprawie powołania zespołu roboczego ds. projektu w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

 40. Zarządzenie Nr 40/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

 41. Zarządzenie Nr 41/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania wstępnego projektu aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego w 2005 r.

 42. Zarządzenie Nr 42/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury tworzenia książeczki (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy.

 43. Zarządzenie Nr 43 / 2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2005 r.  w sprawie kontroli realizacji umów zawartych w ramach programu III Edycja Gryf na przeprowadzenie dla bezrobotnych szkoleń przez Stowarzyszenie PRO z siedzibą w Trzcianie 25/7, oraz działalności tego stowarzyszenia zgodnie z prawem i postanowieniami statutu.

 44. Zarządzenie Nr 44/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 września 2005 r.  w sprawie procedury aktualizacji Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających w powiecie kwidzyńskim.

 45. Zarządzenie Nr 45 /2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2005 r.   w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kwidzyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za rok szkolny 2004/2005.

 46. Zarządzenie Nr 46/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2005 r.  w sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 47. Zarządzenie nr 47/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 października 2005r.  w sprawie powołania komisji odbiorowej robót inwestycji pod nazwą Budowa małej obwodnicy dla miasta Kwidzyna wiadukt wraz z dojazdami (etap III).

 48. Zarządzenie nr 48/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 października 2005 r.  w sprawie powołania komisji odbiorowej robót inwestycji pod nazwą Modernizacja drogi powiatowej nr 3233G Krzykosy Zebrdowo.

 49. Zarządzenie Nr 49 /2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

 50. Zarządzenie Nr 50/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 października 2005 r.  
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 51. Zarządzenie Nr 51/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 października 2005 r.      w sprawie: określenia regulaminu naboru na stanowisko urzędnicze.

 52.  Zarządzenie Nr 52/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2005r.   w sprawie przedłużenia okresu ochrony dokumentom niejawnym Służby Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

 53. Zarządzenie Nr 53/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2005 r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu, powiatowych służbach, inspekcjach i straży.

 54. Zarządzenie nr 54/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót inwestycji pod nazwą Termomoderniazacja budynków szpitala w Kwidzynie.

 55. Zarządzenie nr 56/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2005r.  w sprawie obowiązków członków zarządu i dyrektorów wydziałów starostwa.

 56.  Zarządzenie nr 57/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2005r. 
  w sprawie powołania składu roboczego do spraw opracowania projektu pt. Budowa kotłowni na biomasę, termomodernizacja i wymiana sieci w DPS w Ryjewie.

 57. Zrządzenie nr 58/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2005r. 
  w
  sprawie powołania składu roboczego do spraw opracowania projektu pt. Modernizacja obiektów warsztatów ZSP nr 4 dla potrzeb CKU i CKP w Kwidzynie.

 58. Zarządzenie Nr 59/ 2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 listopada 2005 r.
  w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji. Zarządzenie zmienione Zarządzeniem Nr 6/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r.

 59. Zarządzenie Nr 60 /2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 listopada 2005 r.
  w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 60. Zarządzenie Nr 61/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2005 r.
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (instrukcja.pdf)

 61. Zarządzenie Nr 62/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2005 r.
  w sprawie powołania komisji do oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz wprowadzenia procedury niszczenia dokumentów. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 9/2014 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 MAJA 2014r.) (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 25/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 MAJA 2019 R.)

 62.  Zarządzenie Nr 63 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2005r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

 63. Zarządzenie nr 64 /2005 Starosty Kwidzyńskiego Z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót inwestycji pod nazwą Modernizacja obiektów warsztatów ZSP nr 4 dla potrzeb CKU i CKP w Kwidzynie.

 64. Zarządzenie Nr 65/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 65. Zarządzenie Nr 66 /2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze. 

 66. Zarządzenie Nr 67/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 67. Zarządzenie  nr 68/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia systemu informacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 68. ZARZĄDZENIE NR 69/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.  w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych - do użytku wewnętrznego

 69. ZARZĄDZENIE NR 70/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005 r.
  w sprawie organizacji służby stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie na czas zagrożenia i wojny.

 70. Zarządzenie Nr 71/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2005  w sprawie ogólnych zasad przyznawania pomocy dyrektorom niektórych jednostek powiatowych uzupełniającym wykształcenie. 

 71. Zarządzenie Nr 72/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2005r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli. 

 72. Zarządzenie Nr 73 /2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2005 r.  w sprawie wprowadzenia zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2000 do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Kwidzyńskiego 

 73. Zarządzenie Nr 74/05 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków pracy w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

 74. Zarządzenie Nr 75/05 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.  w sprawie wprowadzenia Procedury Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

 75. Zarządzenie Nr 76/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.  w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane.


    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 08-12-2008 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 23-06-2020 09:29