Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

   PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO         PEDAGOGICZNA
82–500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel. 55-279-21-19 fax 55-261-22-89

 

 

 

Adres:
ul. Grudziądzka 8
82-500 KWIDZYN
tel. 55-279-21-19 fax. 55-261-22-89
e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl
Dyrektor - Ewa Śmiejkowska

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

 Godziny przyjęć interesantów:
   
PONIEDZIAŁEK              8.00-17.00
WTOREK                         8.00-17.00
ŚRODA                            8.00-17.00
CZWARTEK                     8.00-17.00
PIĄTEK                            8.00-15.00

 
Porady, konsultacje, interwencje kryzysowe
 
PONIEDZIAŁEK              15.00-17.00 - Psycholodzy
                   WTOREK                        15.00-17.00 – Psycholodzy, logopeda
ŚRODA                          15.00-17.00 – Pedagodzy
                                                    15.00-18.00 – Doradca zawodowy
                                     16.00-17.00 – Psycholog
                                                    CZWARTEK                      15.00-17.00 – Pedagog                                                          
                                                                                              14.00-17.00 – Doradca zawodowy
 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie, filia Prabuty

 

 

 

 

 

Adres:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kwidzynie,
filia Prabuty
ul. Reymonta 1
82-550 PRABUTY
tel./fax  55- 278-21-16
email: poradniaprabuty@op.pl

Kierownik Filii - Krystyna Rygała

 

 

Godziny przyjęć interesantów:
 
PONIEDZIAŁEK        7.30-15.00

WTOREK                   7.30-15.00
ŚRODA                      7.30-16.00
CZWARTEK               7.30-15.00
PIĄTEK                      7.30-15.00 

 


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Kwidzynie jest placówką udzielającą dzieciom (w wieku od urodzenia) pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz w wyborze kierunku kształcenia  i zawodu , a także udzielającą rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 


Zadania poradni psychologiczno – pedagogicznej;

 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
 2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb.
 4. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 5. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.
 7. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.
 8. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 9. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających.
 10. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 11. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 12. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.
 13. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 14. Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:


•    diagnozowanie;
•    opiniowanie
•    działalność terapeutyczną,
•    prowadzenie grup wsparcia,
•    prowadzenie mediacji;
•    interwencję kryzysową;
•    działalność profilaktyczną;
•    poradnictwo;
•    konsultacje;
•    działalność informacyjno – szkoleniową.

Kompetencje dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Aneks do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 28-11-2008 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 13-06-2016 11:16