Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

1999 r.

Wykaz uchwał Zarządu Powiatu w Kwidzynie

podjętych w 1999 r.

 

 1. Uchwała nr 1/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 1999.
 2. Uchwała nr 2/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 3. Uchwała nr 3/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora Zarządu Drogowego w Kwidzynie oraz harmonogramu czynności.
 4. Uchwała nr 4/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli zarządu do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia. (Zmiana do uchwały: Uchwała Nr 12/99  Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 maja 1999r.)
 5. Uchwała nr 5/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w powiatowych placówkach oświat.
 6. Uchwała nr 6/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r. w sprawie  przyjęcia oraz zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 1999 r.
 7. Uchwała nr 7/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r. w sprawie  przyjęcia układu wykonawczego dla budżetu powiatu kwidzyńskiego na 1999 r. oraz zmiany w planie finansowym wydatków.
 8. Uchwała nr 8/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie upoważnienia do przenoszenia planowanych w 1999 r. wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej. (Uchwała straciła moc: aktualna Uchwała nr 46/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 września 1999r.).
 9. Uchwała nr 9/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym.
 10. Uchwała nr 10/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie  powierzenia obowiązków dyrektora Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 3 w Kwidzynie.
 11. Uchwała nr 11/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie zbycia mienia ruchomego przyjętego po Zarządzie  Drogowych w Kwidzynie.
 12. Uchwała nr 12/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 / 99 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 marca 1999 r.
 13. Uchwała nr 13/99 Zarządu Powiatu w  Kwidzynie z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie zasad przydziału środków Powiatowego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 14. Uchwała nr 14/99 Zarządu Powiatu w  Kwidzynie z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie  nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Kwidzynie.
 15. Uchwała nr 15/99 Zarządu Powiatu w  Kwidzynie  z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kwidzynie ul Owcza 7.
 16. Uchwała nr 16/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego dla budżetu powiatu kwidzyńskiego na 1999 r.
 17. Uchwała nr 17/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie przyjęcia programu p.n. "Kierunki promocji i rozwoju powiatu kwidzyńskiego – strategia działania".
 18. Uchwała nr 18/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia  16 czerwca 1999 r. w sprawie  zmian organizacyjnych w ZSZ nr1 oraz ZSA od roku szkolnego  1999 /2000.
 19. Uchwała nr 19/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach placówek powiatu kwidzyńskiego.
 20. Uchwała nr 20/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji  rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński na 1999r.
 21. Uchwała nr 21/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany planu  finansowego wydatków dla budżetu powiatu kwidzyńskiego.
 22. Uchwała nr 22/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie powierzenia obowiązków  i ustalenia  wynagrodzenia dla dyrektora TPW-T w Kwidzynie.
 23. Uchwała nr 23/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez powiat kwidzyński mienia Skarbu Państwa.
 24. Uchwała nr 24/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie zgody na zbycie zbędnego wyposażenia warsztatowego ZSZ nr 1.
 25. Uchwała nr 25/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 26. Uchwała nr 26/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 27. Uchwała nr 27/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kwidzynie.
 28. Uchwała nr 28/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zgody na zbycie pojazdu samochodowego SOSW w Kwidzynie.
 29. Uchwała nr 29/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zgody na zbycie pojazdu samochodowego TPWT w Kwidzynie.
 30. Uchwała nr 30/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do przekazania  zobowiązań w zakresie wydatków bieżących powstałych do dnia 31.12.98 r.
 31. Uchwała nr 31/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do przekazania  zobowiązań w zakresie wydatków bieżących powstałych do dnia 31.12.98 r.
 32. Uchwała nr 32/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do przekazania zobowiązań w zakresie wydatków  bieżących powstałych do dnia 31.12.98 r.
 33. Uchwała nr 33/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do przekazania  zobowiązań w zakresie wydatków bieżących powstałych do dnia 31.12.98 r.
 34. Uchwała nr 34/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do przekazania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących powstałych do dnia 31.12.98 r.
 35. Uchwała nr 35/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie akceptacji umów dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych miasta Kwidzyna.
 36. Uchwała nr 36/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków dla budżetu powiatu kwidzyńskiego na 1999 r.
 37. Uchwała nr 37/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie akceptacji umowy z dyrektorem  SP ZOZ w Kwidzynie – Mirosławem Górskim.
 38. Uchwała nr 38/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków dla budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 1999.
 39. Uchwała nr 39/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków dla budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 1999 r.
 40. Uchwała nr 40/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu  Kwidzyńskiego za I półrocze 1999 roku.
 41. Uchwała nr 41/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez powiat kwidzyński mienia szkół ponadpodstawowych w Kwidzynie  oraz  Domu Dziecka w Kwidzynie.
 42. Uchwała nr 42/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 2 września 1999 r. w sprawie powołania dwóch przedstawicieli  Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do składu komisji konkursowej na stanowisko kierownika  Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kwidzynie.
 43. Uchwała nr 43/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektorów szkół i jednostek oświatowych powiatu kwidzyńskiego.
 44. Uchwała nr 43a/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 16 września 1999 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własności powiatu kwidzyńskiego.
 45. Uchwała nr 44/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zmiany w składzie wykonawczym planu wydatków dla budżetu powiatu kwidzyńskiego.
 46. Uchwała nr 45/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 17 września 1999 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym planu wydatków dla budżetu powiatu kwidzyńskiego na 1999 r.
 47. Uchwała nr 46/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 września 1999 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 8 / 99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 kwietnia 1999 r. o upoważnieniu do przenoszenia planowanych w 1999 r. wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.
 48. Uchwała nr 47/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego – Obory przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Kwidzynie. (Zmiany do uchwały : 1) Uchwała Nr 64/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 1999r., 2) Uchwała Nr 82/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 kwietnia 2000r., 3) Uchwała Nr 108/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 2000r.)
 49. Uchwała nr 48/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (Zmiana do uchwały: Uchwala Nr 58/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie  z dnia 16 grudnia 1999r.)
 50. Uchwała nr 49/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 września 1999 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 1999 r.
 51. Uchwała nr 50/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 października 1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego.
 52. Uchwała nr 51/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 października 1999 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 1999 r.
 53. Uchwała nr 52/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2000.
 54. Uchwała nr 53/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 1999 r.
 55. Uchwała nr 54/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji opiniującej wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie. ( Zmiana do uchwały: Uchwała Nr 72/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2000r.)
 56. Uchwała nr 55/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 57. Uchwała nr 56/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie sfinansowanie przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 58. Uchwała nr 57/99 Zarządu  Powiatu w Kwidzynie z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny pracowników starostwa i kierowników jednostek powiatowych oraz monitorowania powiatowych służb, inspekcji i straży.
 59. Uchwała nr 58/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48 / 99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.
 60. Uchwała nr 59/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 3 stycznia 2000 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 61. Uchwała nr 60/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 1999 r.
 62. Uchwała nr 61/99 Zarządu  Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 1999 r.
 63. Uchwała nr 62/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej.
 64. Uchwała nr 63/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Kwidzynie.
 65. Uchwała nr 64/99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47 /99 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomorskiego - Obory przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Kwidzynie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-02-2009 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 29-03-2016 10:19