Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2000 r.

Wykaz uchwał Zarządu Powiatu w Kwidzynie

podjętych w 2000 r.

 

 1. Uchwała nr 65/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Kwidzynie.
 2. Uchwała nr 66/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 3. Uchwała nr 67/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2000 r.
 4. Uchwała nr 68/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2000 r.
 5. Uchwała nr 69/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 stycznia 2000 r.  w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2000 r.
 6. Uchwała nr 70/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 17 lutego 2000 r.  w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego powiatu przejętego od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie.
 7. Uchwała nr 71/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu restrukturyzacji oraz sposobu realizacji zbycia składników majątkowych Gospodarstwa Pomocniczego Obory.
 8. Uchwała nr 72/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2000 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 55/1999 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 9 grudnia 1999 r. dotyczącej przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 9. Uchwała nr 73/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 9 marca 2000 r.  w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego.( Zmiana do uchwały: Uchwała Nr 113/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 października 2000r.)
 10. Uchwała nr 74/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 16 marca 2000 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 1999 rok.
 11. Uchwała nr 75/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie zgody na zbycie zbędnego wyposażenia warsztatowego Zespołu Szkół w  Prabutach.
 12. Uchwała nr 76/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własność powiatu kwidzyńskiego.
 13. Uchwała nr 77/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 marca 2000 r.  w sprawie przyjęcia planu komputeryzacji starostwa.
 14. Uchwała nr 78/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 15. Uchwała nr 79/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej.
 16. Uchwała nr 80/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.( Zmiana do uchwały: Uchwała Nr 127/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 listopada 2000r.)
 17. Uchwała nr 81/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2000 r.(Zmiany do uchwały: 1) Uchwała Nr 91/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 maja 2000r., 2) Uchwała Nr 96/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 czerwca 2000r.)
 18. Uchwała nr 82/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 kwietnia 2000 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr 47/1999 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia  23 września 1999 r. w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego – Obory   przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Kwidzynie.
 19. Uchwała nr 83/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 kwietnia 2000 r.  w sprawie zasad przyznawania i funkcjonowania Bonu Oświatowego w szkołach średnich dla młodzieży powiatu kwidzyńskiego.
 20. Uchwała nr 84/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.
 21. Uchwała nr 85/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia wzoru umowy na roboty budowlane wraz z kryteriami oceny ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargowym.
 22. Uchwała nr 86/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 maja 2000 r.  w sprawie procedury obowiązującej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu kwidzyńskiego w sytuacji, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.).
 23. Uchwała nr 87/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 24. Uchwała nr 88/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 25. Uchwała nr 89/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 26. Uchwała nr 90/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie likwidacji Warsztatów Szkolnych – gospodarstwa pomocniczego – Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Kwidzynie.
 27. Uchwała nr 91/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 maja 2000 r. o zmianie uchwały nr 81/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 kwietnia  2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2000 r.
 28. Uchwała nr 92/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2000 r.
 29. Uchwała nr 93/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zgody na zbycie zbędnego wyposażenia warsztatowego Zespołu Szkół w Prabutach.
 30. Uchwała nr 94/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad dzierżawy lokali i majątku ruchomego w zakresie usług rehabilitacyjnych, medycznych i pielęgnacyjnych w domach pomocy społecznej powiatu kwidzyńskiego.
 31. Uchwała nr 95/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie zgody na zbycie zbędnego wyposażenia warsztatowego Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Kwidzynie.
 32. Uchwała nr 96/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 czerwca 2000 r.  o zmianie uchwały nr 81/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 kwietnia  2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres
  II kwartału 2000 r.
 33. Uchwała nr 97/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 34. Uchwała nr 98/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Technikum Przemysłu Wikliniarsko – Trzciniarskiego w Kwidzynie.
 35. Uchwała nr 99/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Technikum Przemysłu Wikliniarsko – Trzciniarskiego w Kwidzynie.
 36. Uchwała nr 100/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.
 37. Uchwała nr 101/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 czerwca 2000 r.  w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2000 r.
 38. Uchwała nr 102/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2000 r. ( Zmiana do uchwały: Uchwała Nr 107/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 2000r.)
 39. Uchwała nr 102a/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przyłącza elektroenergetycznego.
 40. Uchwała nr 103/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie kierunków restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie.
 41. Uchwała nr 104/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2000 r.
 42. Uchwała nr 105/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2000 r.
 43. Uchwała nr 106/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2000 r.
 44. Uchwała nr 107/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 2000 r. o zmianie uchwały nr 102/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2000 r.
 45. Uchwała nr 108/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47/1999 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Obory przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Kwidzynie.
 46. Uchwała nr 109/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie w sprawie zasad dofinansowania z budżetu powiatu kwidzyńskiego projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 47. Uchwała nr 110/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 września 2000 r.  w sprawie zasad i trybu wyrównania wynagrodzeń nauczycieli w roku 2000 w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela.
 48. Uchwała nr 111/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji opiniującej zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie oraz dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie.
 49. Uchwała nr 112/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 2 października 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego.
 50. Uchwała nr 113/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/2000 Zarządy Powiatu w Kwidzynie z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego.
 51. Uchwała nr 114/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 października 2000 r. w sprawie upoważnienie kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli.
 52. Uchwała nr 115/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 października 2000 r. w sprawie przyznania nagrody Starosty Kwidzyńskiego Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kwidzynie.
 53. Uchwała nr 116/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 października 2000 r. w sprawie przyznania nagrody Starosty Kwidzyńskiego Powiatowemu Komendantowi Policji w Kwidzynie.
 54. Uchwała nr 117/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu, dzierżawy pomieszczeń lub mienia ruchomego będącego w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 55. Uchwała nr 118/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 października 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2000 r.
 56. Uchwała nr 119/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2000 r.
 57. Uchwała nr 120/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia aktu notarialnego – przyjęcia darowizny na rzecz powiatu.
 58. Uchwała nr 121/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie.
 59. Uchwała nr 122/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2001.
 60. Uchwała nr 123/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 listopada 2000 r.  w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia aktu notarialnego – zbycie nieruchomości zabudowanej.
 61. Uchwała nr 124/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 listopada 2000 r.  w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia aktu notarialnego – zbycie zorganizowanego gospodarstwa rolnego.
 62. Uchwała nr 125/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 63. Uchwała nr 126/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 64. Uchwała nr 127/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 80/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 marca 2000 r. dotyczącej przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 65. Uchwała nr 128/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej.
 66. Uchwała nr 129/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 listopada 2000 r.  w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu NrXXVI/185/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie.
 67. Uchwała nr 130 / 2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2000 r.
 68. Uchwała nr 131/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2000 r.
 69. Uchwała nr 132/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2000 r.
 70. Uchwała nr 133/2000 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany planu finansowego  dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2000 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-02-2009 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 29-03-2016 10:19