Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2001 r.

 

Wykaz uchwał  Zarządu Powiatu w Kwidzynie

podjętych w 2001 r.

 

 1. Uchwała nr 134/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia aktu notarialnego – zbycia nieruchomości zabudowanej.
 2. Uchwała nr 135/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia aktu notarialnego – zbycia nieruchomości niezabudowanej.
 3. Uchwała nr 136/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia aktu notarialnego – nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej.
 4. Uchwała nr 137/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do przystąpienia w imieniu powiatu kwidzyńskiego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej organem założycielskim dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kwidzynie.
 5. Uchwała nr 138/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie powołania przedstawiciela organu prowadzącego do pracy w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 6. Uchwała nr 139/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie kryteriów ustalania okresu stażu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczycieli mianowanych.
 7. Uchwała nr 140/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia okresu stażu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz regulaminu prac Komisji.
 8. Uchwała nr 141/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie objęcia przez powiat kwidzyński udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Zdrowie" z siedzibą w Kwidzynie.
 9. Uchwała nr 142/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2001 r.
 10. Uchwała nr 143/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zmiany plany wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2001 r.
 11. Uchwała nr 144/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej.
 12. Uchwała nr 145/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej.
 13. Uchwała nr 146/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów infrastrukturalnych, na realizację których powiat kwidzyński będzie się ubiegał o pomoc finansową z programu Aktywizacji obszarów Wiejskich Banku Światowego.
 14. Uchwała nr 147/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2001.
 15. Uchwała nr 148/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2001 r.
 16. Uchwała nr 149/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia aktu notarialnego – nieodpłatne przekazanie i nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 17. Uchwała nr 150/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie upoważnienia pracowników starostwa do przejęcia majątku SP ZOZ w Kwidzynie w likwidacji oraz przekazania ich dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Zdrowie? w Kwidzynie.
 18. Uchwała nr 151/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2001 r.
 19. Uchwała nr 152/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 20. Uchwała nr 153/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 21. Uchwała nr 154/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. (Uchwała straciła moc: aktualna Uchwała Nr 276/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2004r.)
 22. Uchwała nr 155/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania zespołu, którego celem będzie wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej oraz sprzedaż wyposażenia oddziału dializ wchodzącego w skład tej nieruchomości położonej w Kwidzynie przy ul. Hallera 31, po wyczerpaniu procedury przetargowej.
 23. Uchwała nr 156/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia aktu notarialnego – nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej.
 24. Uchwała nr 157/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2001 r. ( Zmiany do uchwały: 1) Uchwała Nr 164/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 maja 2001r., 2) Uchwała Nr 172/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2001r.)
 25. Uchwała nr 158/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia aktu notarialnego – nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej.
 26. Uchwała nr 159/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 27. Uchwała nr 160/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2001 r.
 28. Uchwała nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 29. Uchwała nr 162/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do rozstrzygnięcia komisji o odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
 30. Uchwała nr 163/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do rozstrzygnięcia komisji o odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
 31. Uchwała nr 164/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 maja 2001 r. o zmianie uchwały Nr 157 / 2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2001 r.
 32. Uchwała nr 165/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do rozstrzygnięcia komisji o odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
 33. Uchwała nr 166/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2001 r.
 34. Uchwała nr 167/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie dotyczącej likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobek Miejski w Kwidzynie".
 35. Uchwała nr 168/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2001 r.
 36. Uchwała nr 169/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2001 r.
 37. Uchwała nr 170/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Zasad Przydziału Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 38. Uchwała nr 171/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do eprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników "Zdrowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie.
 39. Uchwała nr 172/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2001 r. o zmianie uchwały Nr 157 / 2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2001 r.
 40. Uchwała nr 173/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Anny Jabłońskiej – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 41. Uchwała nr 174/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Anny Szwedowskiej – nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 42. Uchwała nr 175/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Lucyny Mierzejewskiej – nauczyciela kontraktowego w Domu Dziecka w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 43. Uchwała nr 176/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Agnieszki Lewandowskiej-Lech – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół w Prabutach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 44. Uchwała nr 177/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej.
 45. Uchwała nr 177a/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej.
 46. Uchwała nr 178/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2001 r. ( Zmiany do uchwały: 1) Uchwała Nr 189/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 września 2001r., 2) Uchwała Nr 196/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 września 2001r.)
 47. Uchwała nr 179/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 48. Uchwała nr 180/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2001 r.
 49. Uchwała nr 181/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Kwidzynie.
 50. Uchwała nr 182/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w  sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.
 51. Uchwała nr 183/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Kwidzynie.
 52. Uchwała nr 184/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Domu Dziecka w Kwidzynie.
 53. Uchwała nr 185/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie badań mammograficznych w ramach programu promocyjnego "Jesteś tego warta – przebadaj swoje piersi" – 2001 realizowanego przez powiat kwidzyński i Pomorską Regionalną Kasę Chorych w Gdańsku.
 54. Uchwała nr 186/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom i studentom z powiatu kwidzyńskiego.
 55. Uchwała nr 187/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2001 r.
 56. Uchwała nr 188/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2001 r.
 57. Uchwała nr 189/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 września 2001 r. o zmianie uchwały nr 178 / 2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2001 r.
 58. Uchwała nr 190/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie.
 59. Uchwała nr 191/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 60. Uchwała nr 192/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 61. Uchwała nr 193/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 62. Uchwała nr 194/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 63. Uchwała nr 195/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 64. Uchwała nr 196/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 września 2001 r. o zmianie uchwały Nr 178 / 2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2001 r.
 65. Uchwała nr 197/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 66. Uchwała nr 198/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 67. Uchwała nr 199/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 68. Uchwała nr 200/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 69. Uchwała nr 202/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 października 2001 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom i studentom z powiatu kwidzyńskiego.
 70. Uchwała nr 203/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia przez Radę Powiatu Iławskiego drogi gminnej Tuszewo – Świniarc do kategorii dróg powiatowych.
 71. Uchwała nr 204/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 października 2001 r. w sprawie  upoważnienia Pana Karola Czyżewskiego do reprezentowania Zarządu Powiatu w sprawach związanych z realizacją powiatowych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 72. Uchwała nr 205/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 października 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 73. Uchwała nr 206/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 74. Uchwała nr 207/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 75. Uchwała nr 208/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 76. Uchwała nr 209/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 77. Uchwała nr 210/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 78. Uchwała nr 211/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2001 r. ( Zmiany do uchwały: 1) Uchwała Nr 213/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 listopada 2001r., 2) Uchwała Nr 221/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 listpada 2001r., 3) Uchwała Nr 223/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2001r.)
 79. Uchwała nr 212/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2001 r.
 80. Uchwała nr 213/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 listopada 2001 r. o zmianie uchwały nr 211/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2001 r.
 81. Uchwała nr 214/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2002.
 82. Uchwała nr 215/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 83. Uchwała nr 216/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 84. Uchwała nr 217/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 85. Uchwała nr 218/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 86. Uchwała nr 219/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu do zawarcia umowy z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych w Gdańsku na finansowanie kontynuacji budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Kwidzynie.
 87. Uchwała nr 220/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przyznania stypendium studentce z powiatu kwidzyńskiego.
 88. Uchwała nr 221/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2001 r. o zmianie uchwały nr 211/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2001 r.
 89. Uchwała nr 222/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej.
 90. Uchwała nr 223/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2001 r. o zmianie uchwały nr 211/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2001 r.
 91. Uchwała nr 224/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2002 rok.
 92. Uchwała nr 225/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2001 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-02-2009 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 10-05-2016 14:18