Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2002 r.

 Wykaz uchwał Zarządu Powiatu w Kwidzynie

podjętych w 2002 r.

 

 1.  Uchwała nr 226 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie zaopiniowania minimalnego planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki medycznej.
 2. Uchwała nr 227 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2002 roku.( Zmiany do uchwały: 1) Uchwała Nr 233/2001 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 lutego 2002r., 2) Uchwała Nr 248/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002r.)
 3. Uchwała nr 228 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do podpisania aneksu umowy kredytowej.
 4. Uchwała nr 229 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.(Uchwała straciła moc: aktualna Uchwała Nr 276/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2004r.)
 5. Uchwała nr 230 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w szkołach i placówkach powiatu kwidzyńskiego.
 6. Uchwała nr 231 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego odmowy finansowania przez Pomorską Regionalną Kasę Chorych w Gdańsku świadczeń zdrowotnych dla pacjentów nie znajdujących się w bazie ubezpieczonych kasy.
 7. Uchwała nr 232 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.
 8. Uchwała nr 233 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 lutego 2002 r. o zmianie uchwały nr 227/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2002 r.
 9. Uchwała nr 234 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej. (Zmiany do uchwały: 1) Uchwała Nr 258a/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002r., 2) Uchwała Nr 264/2002 Zarzadu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 kwietnia 2002r.)
 10. Uchwała nr 235 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r.w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej. ( Zmiana do uchwały: Uchwała Nr 259/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002r.)
 11. Uchwała nr 236 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata
  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej. ( Zmiana do uchwały: Uchwała Nr 260/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002r.)
 12. Uchwała nr 237 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie oraz powołania komisji. ( Zmiana do uchwały: Uchwała Nr 261/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002r.)
 13. Uchwała nr 238 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej.
 14.  Uchwała nr 239 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach oraz powołania komisji.
 15.  Uchwała nr 240 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata
  na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prabutach oraz powołania komisji konkursowej. ( Uchwała straciła moc: aktualna Uchwała Nr 267/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 maja 2002r.)
 16. Uchwała nr 241 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach oraz powołania komisji konkursowej. (Zmiana do uchwały: Uchwała Nr 262/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002r.)
 17. Uchwała nr 242 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej. ( Ucwała straciła moc: aktualna Uchwała Nr 262/2002 Zaządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002r. )
 18. Uchwała nr 243 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 19. Uchwała nr 244 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 20. Uchwała nr 245 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2001.
 21. Uchwała nr 246 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2002 r.
 22. Uchwała nr 247 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2002 r.
 23. Uchwała nr 248 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. o zmianie uchwały nr 227 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2002 r.
 24. Uchwała nr 249 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 25. Uchwała nr 250 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 26. Uchwała nr 251 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 27. Uchwała nr 252 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 28. Uchwała nr 253 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 29. Uchwała nr 254 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r.w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 30. Uchwała nr 255 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 31. Uchwała nr 256 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 32. Uchwała nr 257 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 33. Uchwała nr 257a / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 34. Uchwała nr 257b / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 35. Uchwała nr 258 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 36. Uchwała nr 258a / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały nr 234 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej.
 37. Uchwała nr 259 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały nr 235 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej.
 38. Uchwała nr 260 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały nr 236 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej.
 39. Uchwała nr 261 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały nr 237 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej.
 40. Uchwała nr 262 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały nr 241 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach oraz powołania komisji konkursowej.
 41. Uchwała nr 263 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Zasad Przydziału Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 42. Uchwała nr 264 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały nr 234 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej,
 43. Uchwała nr 265 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2002 r.
 44. Uchwała nr 266 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do rozstrzygnięcia komisji o odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kwidzynie.
 45. Uchwała nr 267 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie uchylenia:  a)     uchwały nr 240/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prabutach oraz powołania komisji konkursowej,   b)     uchwały nr 242/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 lutego w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej.
 46. Uchwała nr 268 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie.
 47. Uchwała nr 269 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.
 48. Uchwała nr 270 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie.
 49. Uchwała nr 271 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kwidzynie.
 50. Uchwała nr 272 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie.
 51. Uchwała nr 273 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach.
 52. Uchwała nr 274 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 53. Uchwała nr 275 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 54. Uchwała nr 276 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r.w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 55. Uchwała nr 277 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 56. Uchwała nr 278 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r.w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 57. Uchwała nr 279 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 58. Uchwała nr 280 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 59. Uchwała nr 281 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 60. Uchwała nr 282 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.
 61. Uchwała nr 283 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 62. Uchwała nr 284 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 63. Uchwała nr 285 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 64. Uchwała nr 286 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 65. Uchwała nr 287 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 66. Uchwała nr 289 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 67. Uchwała nr 290 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 68. Uchwała nr 291 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 69. Uchwała nr 292 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 70. Uchwała nr 293 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie powołania przedstawiciela organu prowadzącego do pracy w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 71. Uchwała nr 294 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2002r. oraz przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów  i przychodów oraz wydatków i rozchodów powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2002r.
 72. Uchwała nr 296 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Michała Grabarka – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Budowlanych w Kwidzynie  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 73. Uchwała nr 297 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Jana Hryniuka – nauczyciela kontraktowego w Domu Dziecka w Kwidzynie ubiegającego się na stopień nauczyciela mianowanego.
 74. Uchwała nr 298 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Anny Salczak – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie ubiegającego się na stopień nauczyciela mianowanego.
 75. Uchwała nr 299 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Marioli Bera – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Budowlanych w Kwidzynie ubiegającego się na stopień nauczyciela mianowanego.
 76. Uchwała nr 300 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w szkołach i placówkach powiatu kwidzyńskiego.
 77. Uchwała nr 301 - 315 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 czerwca 2002 r.  w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 78. Uchwała nr 316 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmu dzierżawy części nieruchomości oraz mienia ruchomego  stanowiących własność powiatu Kwidzyńskiego.
 79. Uchwała nr 317 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz  inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2002r.
 80. Uchwała nr 318 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.
 81. Uchwała nr 319 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Komendy Powiatowej Policji  w Kwidzynie.
 82. Uchwała nr 320 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?ZDROWIE? Sp. z o.o w Kwidzynie.
 83. Uchwała nr 321 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego
  w Kwidzynie.
 84. Uchwała nr 322 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Koła Łowieckiego ?Odyniec? w Kwidzynie.
 85. Uchwała nr 323 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie.
 86. Uchwała nr 324 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.
 87. Uchwała nr 325 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na : wykonanie badań mammograficznych w ramach programu promocyjnego ?JESTEŚ TEGO WATRA – ZBADAJ SWOJE PIERSI? – 2002 realizowanego przez Powiat Kwidzyński i Pomorską Regionalną Kasę Chorych w Gdańsku, opracowanie i realizację programu  profilaktyki  gruźlicy oraz opracowanie i realizację programu edukacyjnego  udzielenia pierwszej pomocy rzedlekarskiej.
 88. Uchwała nr 326 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego. (Uchwała straciła moc - aktalna uchwała nr 22/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2007r.)
 89. Uchwała nr 327 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej.
 90. Uchwała nr 328 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prabutach oraz powołania komisji konkursowej.
 91. Uchwała nr 329 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie oraz powołania komisji konkursowej.
 92. Uchwała nr 330 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2002r.
 93. Uchwała nr 331 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2002r.
 94. Uchwała nr 332 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ?Zdrowie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie.
 95. Uchwała nr 333 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 96. Uchwała nr 334 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 97. Uchwała nr 335 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wyodrębnionych w budynku nr 3 przy ul. Katedralnej w Kwidzynie, jak również nieruchomości zabudowanych położonych w Kwidzynie
  przy ul. Katedralnej.
 98. Uchwała nr 336 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 99. Uchwała nr 337 -342/ 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 100. Uchwała nr 343 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2002r.
 101. Uchwała nr 344 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2002r.
 102. Uchwała nr 345 - 347 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 103. Uchwała nr 348 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Prabutach.
 104. Uchwała nr 349 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie.
 105. Uchwała nr 350 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 5 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do rozstrzygnięcia komisji o odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie.
 106. Uchwała nr 351 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 5 września 2002 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie.
 107. Uchwała nr 352 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 września 2002r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Kwidzynie a Dyrektorem szkoły/ placówki oświatowej powiatu kwidzyńskiego.
 108. Uchwała nr 353 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 września 2002r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 109. Uchwała nr 354-356 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 26 września 2002r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 110. Uchwała nr 357 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 26 września 2002r. w sprawie o zmianie  uchwały  Nr 294 /2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 dnia 2002r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2002r. oraz przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2002r.
 111. Uchwała nr 358 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30września 2002r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie.
 112. Uchwała nr 358 a / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 30września 2002r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2002r.
 113. Uchwała nr 359 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 3 października 2002r. w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie.
 114. Uchwała nr 360 - 369 / 2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 3 października 2002r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 115. Uchwała nr 370/2002 Zarządu Powiatu z dnia 24 października 2002r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2002.
 116. Uchwała nr 371/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 24 października 2002r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 117. Uchwała nr 372/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 listopada 2002r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2002r.
 118. Uchwała nr 373/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 listopada 2002r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2003.
 119. Uchwała nr 374, 375/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 13 listopada 2002r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 120. Uchwała nr 1/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie upoważnienia członków zarządu do podpisania umowy o obsługe emisji obligacji powiatu kwidzyńskiego.
 121. Uchwała nr 2/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie zaopiniowania przekształcenia jednostki budżetowej w instytucje kultury.
 122. Uchwała nr 3/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie ziany budżetu powiatu na 2002r.
 123. Uchwała nr 4/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie zmiany budżetu na 2002r.
 124. Uchwała nr 5/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej.
 125. Uchwała nr 6/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawiezmiany harmonogramu realizacji dochodów i przychodów na IV kwartał.
 126. Uchwała nr 7/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie sfinansowania przedsięwzięcia PFOŚ i GW.
 127. Uchwała nr 8/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2002r.
 128. Uchwała nr 9/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. ( Uchwała straciła moc: aktualna Uchwała Nr 15/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2007r.)
 129. Uchwała nr 10/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-02-2009 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 23-06-2016 08:24