Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2016

1.  Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 stycznia 2016r. zmieniające ZarządzenieStarosty Kwidzyńskiego Nr 25/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie zmiany składu osobowego zespołów spisowych. (ZMIANA ZARZĄDZENIA NR 25/2015 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015R.)

2.  Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów w starostwie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 6/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 LUTEGO 2018R.)

3. Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji „Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego” – strategia na lata 2016-2021. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 18/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 MAJA 2018 R.)

4. Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lutego 2016r.  w sprawie powołania Zespołu ds. założeń do aktualizacji Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego” – strategia na lata 2016-2021. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 19/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 MAJA 2018 R.)

5. Zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie na rok 2016.

6. Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2016.

7. Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów do realizacji konkursów plastycznych: "Dzień bez fajki" oraz "Rok 2016 - rokiem zdrowych płuc w powiecie kwidzyńskim" realizowanych w ramach projektu pn. "Równi w zdrowiu - profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

8. Zarządzenie Nr 8/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur w zakresie załatwiania spraw z zakresu zadań rządowych zleconych Staroście Kwidzyńskiemu do prowadzenia.

9. Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej oraz Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

10. Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński".

11. Zarządzenie Nr 11/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie informacji z wyboru przedstawiciela pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

12. Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia proporcji struktury sprzedaży za 2015 rok oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok do odliczenia podatku VAT za 2016 rok, a także ustalenia prewskaźnika VAT na 2016 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek budżetowych Powiatu Kwidzyńskiego.

13. Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Teresę Banasiak - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 33/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016R.)

14. Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Aleksandrę Czarnobaj - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponagdimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

15. Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Pana Henryka Dąbrowskiego - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

16. Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Pana Jerzego Grabowskiego - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

17. Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Pana Andrzeja Krawczyka - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 33/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016R.)

18. Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Ewę Kwiatkowską - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 33/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016R.)

19. Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Anitę Mańkowską - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 33/2016 STAROSTY KWIDZYŃŚKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016R.)

20. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Jolantę Nowacką - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 33/2016 STAROSTY KWIDZYŃŚKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016R.)

21. Zarządzenie Nr 21/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Katarzynę Piasek - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychnr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

22. Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Pana Piotra Tomczaka - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

23. Zarządzenie Nr 23/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Pania Aleksandrę Trzaskę - nauczyciela  mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

24. Zarządzenie Nr 24/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Mirosławę Wasiniak - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 31/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016R.)

25. Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Izabelę Waśniewską - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 33/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016R.)

26. Zarządzenie Nr 26/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 23 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 CZERWCA 2009R. W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA KIEROWNIKÓW I ZASTĘCÓW KIEROWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 28/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2018 R.)

27. Zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Kwidzyńśkiego z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie utworzenia stałych dyżurów w powiecie kwidzyńskim. NIE PODLEGA PUBLIKACJI ( nieaktualne).

28. Zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie kwidzyńskim. NIE PODLEGA PUBLIKACJI.

29. Zarządzenie Nr 29/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych dla zadania pn. "Wykonanie izolacji pionowej budynku Starostwa Powiatowego - strona północna".

30. Zarządzenie Nr 30/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie aktualizacji "Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie". (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 29/2014 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014R., ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 16/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2018 R.)

31. Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Mirosławę Wasiniak - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 24/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 CZERWCA 2016R.; ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 58/2016 STAROSTY KWIDZYŃŚKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2016R.)

32. Zarządzenie Nr 32/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Juliannę Makowską - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

33. Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Starosty Kwidzyńskiego.

34. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Aleksandrę Trzaskę - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIE NR 23/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 CZERWCA 2016R.)

35. Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie nałożenia na Pana Jerzego Grabowskiego - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 16/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 CZERWCA 2016R.)

36. Zarządzenie Nr 36/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Aleksandrę Czarnobaj - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 14/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 CZERWCA 2016R.)

37. Zarządzenie Nr 37/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 22/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nałożenia na Pana Piotra Tomczaka - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (UCHYLONE ZARZĄDZENIE NR 22/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 CZERWCA 2016R.)

38. Zarządzenie Nr 38/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Annę Krzeszowską - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 61/2016 STAROSTY KWIDZYŃŚKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2016R.)

39. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Dorote Klonowską - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

40. Zarządzenie Nr 40/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu kwidzyńskiego.

41. Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2016r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

42. Zarządzenie Nr 42/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w 2011 roku z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

43. Zarządzenie Nr 43/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

44. Zarządzenie Nr 44/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

45. Zarządzenie Nr 45/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie.

46. Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

47. Zarządzenie Nr 47/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3231 Bądki-Krzykosy-Wandowo-Jaromierz".

48. Zarządzenie Nr 48/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie nałożeni ana Panią Aleksandrę Trzaskę - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 60/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2016R.)

49. Zarządzenie Nr 49/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Dorotę Klonowską - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

50. Zarządzenie Nr 50/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 października 2016r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 4/2012 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 LUTEGO 2012R. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 1,2 I 3. ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 67/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 R.)

51. Zarządzenie Nr 51/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 października 2016r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kwidzyńskiego.

52. Zarządzenie Nr 52/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie powołania Komisji oceniającej projekty kwalifikacyjne w ramach rekrutacji standardowej uczniów w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński".

53. Zarządzenie Nr 53/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2016r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie na kadencję w latach 2016 - 2020. (ZMIANY W ZARZĄDZENIU: ZARZĄDZENIE NR 15/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 MAJA 2018 R., ZARZĄDZENIE NR 37/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 R.)

54. Zarządzenie Nr 54/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie w odniesieniu do zmian użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji wykonanej w ramach monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich.

55. Zarządzenie Nr 55/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem". (ZMIANY W ZARZĄDZENIU: ZARZĄDZENIE NR 39/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R.)

56. Zarządzenie Nr 56/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania i realizacji projektu "Podniesienie  jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów". (ZMIANY W ZARZĄDZENIU: ZARZĄDZENIE NR 40/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R.)

57. Zarządzenie Nr 57/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia osób do zarządzania i realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński".

58. Zarządzenie Nr 58/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Kwidzyńśkiego z dnia 1 września 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Mirosławę Wasiniak - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (ZMIANA ZARZĄDZENIA NR 31/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016R.)

59. Zarządzenie Nr 59/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Lidię Kwiatecką - Witko - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

60. Zarządzenie Nr 60/2016 Starosty Kwidzyńśkiego z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2016 Starosty Kwidzyńśkiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie nałożenia na Panią Aleksandrę Trzaskę - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. (ZMIANA ZARZĄDZENIA NR 48/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2016R.)

61. Zarządzenie Nr 61/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego.

62. Zarządzenie Nr 62/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

63. Zarządzenie Nr 63/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego w 2016 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

64. Zarządzenie Nr 64/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 13/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 MARCA 2017R.; ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 39/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2017R.)

65. Zarządzenie Nr 65/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmienione Zarządzeniem Nr 64/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2017 r., Zmienione Zarządzeniem Nr 14/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zmienione Zarządzeniem Nr 35/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 listopada 2018 r., (ZMIANY: ZARZĄDZENIE NR 46/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2018R.)

66. Zarządzenie Nr 66/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 65/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZADZENIE  NR 3/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2018 R.)

67. Zarządzenie Nr 67/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 50/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2016 R. UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 31/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 R.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 02-02-2016 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 04-07-2019 11:56