Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 196/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli zewnętrznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. 2017-11-06 14:11
dokument Uchwała Nr 197/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2017. 2017-01-11 13:08
dokument Uchwała Nr 198/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2018. 2017-01-11 13:09
dokument Uchwała Nr 199/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania w roku 2017 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 95/16 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2016 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 R.) 2017-12-22 07:42
dokument Uchwała nr 200/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2017r w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 r. 2017-01-13 07:09
dokument Uchwała nr 201/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2017r w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. 2017-01-13 07:11
dokument Uchwała nr 202/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2017r w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej. 2017-01-13 07:13
dokument Uchwała nr 203/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2017r w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości dla usług pielęgniarki szkolnej. 2017-01-13 07:14
dokument Uchwała nr 204/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2017r w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2017r. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 230/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 MARCA 2017 R.) 2017-03-31 07:46
dokument Uchwała nr 205/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2017r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2017-01-23 09:43
dokument Uchwała nr 206/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2017r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "Zdrowie" Sp. z o. o. 2017-01-23 09:47