Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 213/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2017r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2017 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2017-03-03 09:57
dokument Uchwała nr 214/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2017r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2017 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2017-03-03 09:59
dokument Uchwała nr 215/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2017r w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie. 2017-03-03 10:03
dokument Uchwała nr 216/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2017r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2017-03-03 10:04
dokument Uchwała nr 217/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2017r w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli w 2017 r. 2017-03-03 10:07
dokument Uchwała nr 218/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Staroście Kwidzyńskiemu wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 2017-03-09 11:58
dokument Uchwała Nr 219/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kwidzyńskim III" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 17/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 R.) 2019-01-03 13:29
dokument Uchwała Nr 220/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (UCHAWŁA STRACIŁA MOC- AKTUALNA UCHWAŁA NR 224/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 MARCA 2017R) 2017-03-21 13:42
dokument Uchwała nr 221 /17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sebastianowi Więckowskiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie (Placówka) do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego. 2017-03-09 12:05
dokument Uchwała Nr 222/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2017-03-17 08:49
dokument Uchwała Nr 223/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie. 2017-03-17 08:52
dokument Uchwała Nr 224/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.(UCHYLA SIĘ UCHWAŁĘ 220/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 MARCA 2017R)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 18/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 R.) 2019-01-03 13:36
dokument Uchwała nr 225/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 marca 2017r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2016. 2017-03-28 08:42
dokument Uchwała nr 226/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 marca 2017r w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kwidzyńskiego za 2016 r. 2017-03-28 08:41
dokument Uchwała nr 227/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2017 r.- "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2017-03-31 07:34
dokument Uchwała nr 228/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku nieobecności. 2017-03-31 07:36
dokument Uchwała Nr 229/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 217 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2017r. 2017-03-31 07:41
dokument Uchwała Nr 230/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2017r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 204/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 STYCZNIA 2017 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 257/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2017 R.) 2017-06-30 08:52