Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 231/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 kwietnia 2017r w sprawie opracowania informacji w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa. 2017-04-04 11:54
dokument Uchwała nr 232/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 kwietnia 2017r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kwidzyńskiego/Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn jako partnera do realizacji projektu "Inspiracje" oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2017-04-04 12:01
dokument Uchwała nr 233/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 kwietnia 2017r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kwidzyńskiego/Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn jako partnera do realizacji projektu "Inspiracje" oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2017-04-04 12:00
dokument Uchwała nr 234/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 kwietnia 2017r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kwidzyńskiego/Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn jako partnera do realizacji projektu "Inspiracje" oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2017-04-04 12:00
dokument Uchwała nr 235/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2017 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2017-04-07 07:35
dokument Uchwała Nr 236/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2017 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2017-04-07 07:38
dokument Uchwała Nr 237/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie powierzenia realizacji zadań wynikających z umowy nr WRR/000219/11/D z dnia 16 września 2016 roku o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2016 roku do umowy nr WRR/000219/11/D z dnia 16 września 2016 roku o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B oraz G. 2017-04-07 07:42
dokument Uchwała nr 238/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 kwietnia 2017r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2017r. 2017-04-12 10:10