Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 260/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 lipca 2017 r w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Zdrowie" Sp. z o.o.

 

Uchwała nr 260 /17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 4 lipca 2017 r.

 

 

w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Zdrowie” Sp. z o.o.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), § 2 Uchwały Nr XL/246/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach, w związku z uchwałą Nr 19/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Zdrowie” Sp. z o.o. z dnia 01 czerwca 2017 r. oraz art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 umowy spółki „Zdrowie” Sp. z o.o.

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Zrealizować przysługujące Powiatowi Kwidzyńskiemu prawo objęcia 706 (siedemset sześć) nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy, w kwocie łącznej 353.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

  1. Uchwała Nr XL/246/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach, upoważnia Zarząd Powiatu do obejmowania udziałów w spółkach w zamian za wkłady pieniężne w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie na dany rok budżetowy.

  2. Objęcie nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy w kwocie łącznej 353.000,00 (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) mieści się w kwocie przewidzianej na ten cel w budżecie powiatu na rok budżetowy 2017 i jest konsekwencją uchwały Nr 19/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą ZDROWIE Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy Spółki, zgodnie z którą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.000.000 zł, tj. z kwoty 19.739.000 zł do kwoty 22.739.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu modernizację szpitala.

  3. Objęcie przez Powiat Kwidzyński nowo utworzonych udziałów wynika z prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników, zgodnie z przepisami umowy spółki i kodeksu spółek handlowych, i pozwala jednocześnie na zachowanie pakietu przekraczającego 10% udziałów pozwalającego na wyrażanie zgody w zakresie istotnych zmian umowy spółki, dla których wprowadzenia wymagana jest większość 90% głosów zgromadzenia wspólników oddanych za uchwałą.

  4. Prawo pierwszeństwa uważa się za wykonane po łącznym spełnieniu następujących warunków:

  1. wpłaty wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy Spółki w kwocie 353.000 zł,

  2. złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o objęciu udziałów.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 07-07-2017 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 07-07-2017 09:26