Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 293/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2017-11-13 09:45
dokument Uchwała Nr 294/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018. 2018-02-06 10:22
dokument Uchwała Nr 295/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/15 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie oraz Regulaminów Organizacyjnych trzech wyodrębnionych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 2017-11-16 07:06
dokument Uchwała Nr 296/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej.(TRACI MOC UCHAŁA NR 185/16 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 9/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R.) 2018-12-17 12:58
dokument Uchwała Nr 297/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej. 2017-11-16 07:20
dokument Uchwała nr 298/17Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Cieplińskiego, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-11-16 07:21
dokument Uchwała nr 299/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Cyran, nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-11-16 07:22
dokument Uchwała Nr 300/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 2017-11-16 07:24
dokument Uchwała Nr 301/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 2017-11-16 07:25
dokument Uchwała Nr 302/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2017r. 2017-11-30 09:24
dokument Uchwała Nr 303/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia nowo powstałej drogi do kategorii dróg gminnych. 2017-11-30 09:25
dokument Uchwała Nr 304/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2018 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 187/16 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2016 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 11/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R.) 2018-12-17 13:00
dokument Uchwała Nr 305/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2018 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 187/16 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2016 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 12/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R.) 2018-12-17 13:01
dokument Uchwała Nr 306/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. 2017-11-30 09:36