Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 307/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku. 2017-12-19 12:03
dokument Uchwała Nr 308/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 2017-12-19 12:04
dokument Uchwała Nr 309/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2017r. 2017-12-19 12:08
dokument Uchwała Nr 310/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania w roku 2018 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (TRACI MOC UCHWAŁA NR 199/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 STYCZNIA 2017 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC- AKTUALNA UCHWAŁA 26/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 STYCZNIA 2019R.) 2019-01-11 11:38
dokument Uchwała Nr 311/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2018. 2017-12-22 07:46
dokument Uchwała Nr 312/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego do zaciągania w roku 2018 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2019. 2017-12-22 07:48
dokument Uchwała Nr 313/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2017r. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 290/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R.) 2017-12-22 07:56
dokument Uchwała Nr 314/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 191/16 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 8 GRUDNIA 2016 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 90/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2019)UCHWAŁA STRACIŁA MOC- AKTUALNA UCHWAŁA 232/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2020R.) 2020-12-30 12:13