Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja nt. wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania kontrolne na stacjach kontroli pojazdów. 2019-11-14 10:41
dokument Informacja nt. podmiotów posiadających zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów. 2019-01-04 11:12
dokument Informacja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. 2018-12-19 13:43
dokument Informacja nt. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. 2018-12-19 13:37
dokument Informacja dotycząca wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie likwidacji stowarzyszeń i fundacji z inicjatywy Starosty jako organu nadzoru. 2018-12-17 10:49
dokument Informacja nt. liczby uczniów uczęszczających do szkół publicznych zlokalizowanych na terenie powiatu w roku szkolnym 2017-2018 z podziałem na poszczególne szkoły. 2018-12-12 07:28
dokument Informacja nt. braku licencji/ abonamentu na system do obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną, a także informacje związane z użytkowanym w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie systemem elektronicznego obiegu dokumentów, Biuletynem Informacji Publicznej oraz systemem do weryfikacji podpisów elektronicznych. 2019-11-14 10:52
dokument Informacja nt. działalności marketingowej i promocyjnej Urzędu. 2019-11-14 10:59
dokument Informacja nt. łącznej ilości uczniów w latach 2008-2016 uczęszczających do szkół publicznych w powiecie, dla których powiat był organem założycielskim ilości uczniów w latach 2008-2016 w szkołach publicznych funkcjonujących na terenie powiatu oraz kwoty dotacji oświatowej. 2019-11-14 11:16
dokument Informacja nt. umożliwienia wykonania fotokopii dokumentacji budowlanej i innych dokumentów złożonych przez inwestora oraz dokumentów wydanych przez Urząd w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych: 220/9, 220/10, 221/6, 221/7, 222/4, 222/5, 223/4, 223/5, 224/5, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/2, 232/2, 233/2, 234/2, 235/2, 361/4 w obrębie geodezyjnym 0011 oraz 9/4, 9/5, 9/36 w obrębie geodezyjnym 0014, przy ul. Toruńskiej w Kwidzynie, woj. Pomorskie". 2018-10-18 09:58
dokument Informacja nt. czy dla instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (instalacji LNG) zlokalizowanej w Gminie Gardeja w miejscowości Czarne Dolne, dz. nr 215/7 stanowiącej własność BARER S.A. z siedzibą w Białymstoku, została wydana decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę w/w instalacji oraz czy dla w/w instalacji LNG została wydana decyzja administracyjna o pozwoleniu na użytkowanie. 2019-11-14 11:25
dokument Informacja nt. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie projektowanej inwestycji pod nazwą "Budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego". 2019-11-14 11:33
dokument Informacja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej - 24.09.2018 r. 2018-10-09 08:19
dokument Informacja nt. Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o.o. - 19.09.2018 r. 2018-09-27 07:50
dokument Informacja nt. rekultywacji gleb - 08.09.2018 r. 2018-09-24 11:47
dokument Informacja nt. pozwoleń na budowę dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - 06.09.2018 r. 2019-11-14 11:43
dokument Informacja nt. klubów sportowych, stowarzyszeń zajmujących się piłką nożną i funkcjonujących w Powiecie Kwidzyńskim - 30.08.2018 r. 2018-09-17 07:47
dokument Informacja nt. presji związanej z drogami i odcinkami dróg o średnim dobowym ruchu rocznym powyżej 10 000 pojazdów - 29.08.2018 r. 2019-11-14 11:52
dokument Informacja nt. prowadzonej obsługi bankowej - 09.08.2018 r. 2018-09-11 10:15
dokument Informacja nt. otwartego konkursu ofert na realizację zadań - Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 07.08.2018 r. 2018-08-10 08:52
dokument Informacja nt. konkursu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kwidzynie - 23.07.2018 r. 2018-08-14 12:52
dokument Informacja nt. przetargów na obsługę prawną jednostki - 19.07.2018 r. 2018-07-27 09:50
dokument Informacja nt. portalu elektronicznego zamówień publicznych - 27.06.2018 r. 2019-11-15 08:38
dokument Informacja nt. liczby zwierząt z gatuku tygrys, aktualnie znajdujących się w rejestrze zwierząt egzotycznych starostwa - 25.06.2018 r. 2018-06-28 13:20
dokument Informacja nt. udostępniania pasa drogowego - 15.06.2018 r. 2018-06-28 13:18
dokument Informacja nt. aneksu do umowy zbycia udziałów w Spółce "Zdrowie" - 28.05.2018 r. 2018-06-12 13:18
dokument Informacja nt. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2017 - 10.05.2018 r. 2019-11-15 08:46
dokument Informacja nt walki z pneumokokami i wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - 19.04.2018 r. 2018-06-12 13:16
dokument Informacja nt. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w roku 2017 i 2018 - 07.04.2018 r. 2019-11-15 09:08
dokument Informacja nt. systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową - 04.04.2018 r. 2019-11-15 09:47
dokument Informacja nt. zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek - 03.04.2018 r. 2018-04-12 13:08
dokument Informacja nt. decyzji o zatwierdzeniu i udzieleniu pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej - 03.04.2018 r. 2018-04-19 14:07
dokument Informacja nt. projektu pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - większa zatrudnialność uczniów w powiecie kwidzyńskim - 26.03.2018 r. 2018-04-12 13:06
dokument Informacja nt. wydanych decyzji zatwierdzających projekty budowlane na budowę farm fotowoltaicznych wydanych od 2015 r. - 12.03.2018 r. 2019-11-15 10:00
dokument Informacja nt. kosztów funkcjonowania urzędu za rok 2017 - 12.03.2018r. 2018-04-19 14:05
dokument Informacja nt. walki z pneumokokami i wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) - 09.03.2018r. 2018-04-12 13:03
dokument Informacja nt. podróży służbowych pracowników Urzędu za rok 2017 - 06.03.2018 r. 2019-11-15 10:09
dokument Informacja nt. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych wydanych przez Urząd w przedziale czasowym od 01 maja 2017 r. - 01 marca 208 r. - 27.02.2018 r. 2019-11-15 10:17
dokument Informacja nt. rozwiązań przyjętych w Urzędzie w zakresie centralizacji VAT - 29.01.2018 r. 2018-02-15 06:44
dokument Informacja nt. decyzji Wojewody Pomorskiego - 22.01.2018 r. 2018-02-15 06:43
dokument Informacja nt. wykazu płazów, gadów, ptaków i ssaków wymienionych w rozporządzeniu rady nr 338_97 - 16.01.2018 r. 2018-02-15 06:42
dokument Informacja nt. ilości wydanych przez Urząd pozwoleń na budowę stacji paliw w 2017 roku - 15.01.2018 r. 2019-11-15 10:30
dokument Informacja nt. stosowania przepisów KPA - 04.01.2018 r. 2018-02-15 06:39
dokument Informacja nt. udostępniania informacji publicznej w Urzędzie - 02.01.2018 r. 2018-02-15 06:37
dokument Informacja nt. umów zawieranych przez Urząd - 01.01.2018 r. 2018-02-15 06:36