Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 337/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2018 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2018-04-11 13:06
dokument Uchwała Nr 338/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2018 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2018-04-11 13:10
dokument Uchwała Nr 339/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2018 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2018-04-11 13:14
dokument Uchwała Nr 340/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019". 2018-04-13 09:18
dokument Uchwała Nr 341/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska. 2018-04-26 08:42
dokument Uchwała Nr 342/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2018-04-27 11:06
dokument Uchwała Nr 343/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2018-04-27 11:10