Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 354/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Nowa Wieś Kwidzyńska - Kamionka). 2018-06-06 07:26
dokument Uchwała Nr 355/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Baldram - Kamionka). 2018-06-06 07:26
dokument Uchwała Nr 356/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. 2018-06-06 07:19
dokument Uchwała Nr 357/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn. 2018-06-06 07:21
dokument Uchwała Nr 358/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn. 2018-06-06 07:24
dokument Uchwała Nr 359/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie uchwalenia zmian oraz wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie. 2018-06-22 12:46
dokument Uchwała Nr 360/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu powiatu dla Nadleśnictwa Kwidzyn (światowidy). 2018-06-22 12:48
dokument Uchwała Nr 361/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu powiatu dla Nadleśnictwa Kwidzyn (kuropatwy). 2018-06-22 12:50
dokument Uchwała Nr 362/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie. 2018-07-03 08:29
dokument Uchwała Nr 363/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018 - 2022 w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie. 2018-07-03 08:28
dokument Uchwała Nr 364/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2018r. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 336/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2018 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 396/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R.) 2018-10-01 13:21
dokument Uchwała Nr 365/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2018-07-03 08:44