Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 6/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby reprezentującej Powiat Kwidzyński w Stowarzyszeniu "Powiślańska Lokalna Grupa Działania" z siedzibą w Górkach, 82-500 Kwidzyn.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 112/12 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 KWIETNIA 2012 R.) Z 2018-12-10 07:03
dokument Uchwała Nr 7/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2018-12-17 12:28
dokument Uchwała Nr 8/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości. 2018-12-17 12:29
dokument Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.- Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 296/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 LISTOPADA 2017 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 99/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2019R.) 2019-11-22 09:33
dokument Uchwała Nr 10/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 2018-12-17 13:03
dokument Uchwała Nr 11/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2019 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 304/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 104/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019R.) 2019-12-06 10:32
dokument Uchwała Nr 12/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2019 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 305/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 105/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019R.) 2019-12-06 10:32
dokument Uchwała Nr 13/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2019 roku 2018-12-17 13:12
dokument Uchwała Nr 14/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2019 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2018-12-17 13:16
dokument Uchwała Nr 15/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2018r. 2018-12-17 13:17
dokument Uchwała Nr 16/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Kwidzyńskiego, która z mocy prawa stała się własnością Skarbu Państwa. 2019-01-03 13:20
dokument Uchwała Nr 17/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu pt. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kwidzyńskim III" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 219/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 MARCA 2017 R.) 2019-01-03 13:31
dokument Uchwała Nr 18/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 224/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 MARCA 2017 R.) 2019-01-03 13:35
dokument Uchwała Nr 19/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 40/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 MARCA 2019 R.) 2019-03-15 07:15
dokument Uchwała Nr 20/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2018r. 2019-01-03 13:42
dokument Uchwała Nr 21/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2018r. (TRACI MOC UCHWAŁA NR. 396/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R.) 2019-01-03 13:44